sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Word jij onze interim directeur?

(gemiddeld 24 uur per week) 

Stichting COSBO-Stad-Utrecht behartigt sinds 1975 de belangen van oudere inwoners in Utrecht. Onze huidige directeur heeft zijn vertrek aangekondigd. Cosbo-Stad-Utrecht en seniorenplatform ACO zitten in een fusieproces: de nieuwe organisatie wil uitzoeken wat kerntaken en prioriteiten zijn en hoe we de bemensing van ons bureau het best inrichten. We zoeken daarom op korte termijn een interim directeur. Indicatief denken we aan een aanstelling voor een jaar. 

Als directeur schaak je op tenminste twee borden. Je zorgt voor een sterke belangenbehartiging voor oudere inwoners van Utrecht: daarmee ben je verantwoordelijk voor de realisatie van het inhoudelijke beleid. Én je bent verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. De directeur fungeert als een spin in het web, die zowel op strategisch niveau als in de praktische uitvoering een rol speelt en daarin goed kan schakelen. Hij/zij weet de verbinding met de achterban en het netwerk van senioren(vertegenwoordigers) te onderhouden, als ook met andere externe organisaties en vertegenwoordigers. 

De kern van je functie

 • Het fusieproces verder begeleiden en tot een goede afronding brengen.
 • Voorstellen doen voor de juiste invulling van de directiefunctie.
 • Strategie en beleid met betrekking tot de belangrijkste lokale thema’s.
 • Leidinggeven aan het uitvoeren van het activiteitenplan en daarover rapporteren.
 • Vormen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Bedrijfsvoering (bestuur, personeel, vrijwilligers, financiën, huisvesting). 

In de praktijk besteedt de directeur ca. 60% van de tijd aan inhoudelijke belangenbehartiging en netwerken (samen met twee collega’s), voor het overige gaat het om bedrijfsvoering. Het bureau telt vier medewerkers (2 Fte) inclusief de directeur zelf. Er zijn ongeveer 25-30 ouderen als vrijwilliger beschikbaar om met ons mee te denken over uiteenlopende vraagstukken in de stad. Het bestuur van de stichting bestuurt, maar op afstand. 

Wat je ervoor nodig hebt

 • HBO+ niveau, met leidinggevende capaciteiten en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Aantoonbare ervaring met (collectieve) belangenbehartiging en een heldere visie op het vak, kennis en ervaring met gemeentepolitiek en beleid.
 • Ervaring met subsidieaanvragen en projectplanning, inclusief rapportage en verantwoording.
 • Affiniteit met de stad Utrecht en de inwoners voor wie wij ons specifiek inzetten, zoals laaggeletterden, LHBTI+, migranten en minima.
 • Bekend met voor ouderen relevante (gemeentelijke) beleidsterreinen en een goed beeld van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Uitstekende sociale vaardigheden, doortastend, overtuigend en flexibel, goed in netwerken en in het omgaan met mensen op alle niveaus. 

Wat COSBO-Stad-Utrecht biedt
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, salarisniveau 10 (max. € 4.830) bruto per maand bij 36 uur + Keuzebudget en Loopbaanbudget. 

Solliciteren?
Stuur je CV en motivatie uiterlijk woensdag 30 november naar het bestuur van COSBO-Stad-Utrecht, via het secretariaat: a.sjoerdsma@cosbo-stadutrecht.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Wim van Minnen, voorzitter COSBO: 06-24260428. 

Meer informatie over ons werk is te vinden op deze website. Ons kantoor is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw in de wijk Kanaleneiland.