sluiten

Waar bent u naar op zoek?

‘Toetsingskader Woonbeleid, perspectief ouderen’ online aangeboden

Vrijdag 22 januari heeft Seniorenburgemeester Corrie Huiding het ‘Toetsingskader Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen’ online aangeboden aan wethouders Maarten van Ooijen en Kees Diepeveen. Het Toetsingskader is opgesteld door de Werkgroep Wonen van het MNU, waarvan de ACO voorzitter is.

Het geeft een overzicht van dringende adviezen voor meer en betere huisvesting van ouderen. Het kader  heeft als fundament gediend voor een breed gedragen Raadsmotie, die begin december door het College van B&W is overgenomen. De gemeente is nu aan zet om het Toetsingskader om te zetten in concreet beleid. De tekst van het Kader is bijgevoegd. Ook vindt u hierbij het persbericht, waarin de beide wethouders het initiatief positief waarderen. Een mooi resultaat!