sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Welkom Kees van den Berg

Het bestuur van ACO Utrecht is onlangs versterkt met Kees van den Berg. Kees is geboren en getogen in Utrecht. Voor zijn pensionering was hij beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht en in die rol twee jaar ambtelijk secretaris van ACO.

Zijn achtergrond ligt in het Welzijnswerk, begonnen als jongerenwerker, later als ambtenaar bij de toenmalige gemeentelijke afdeling Welzijnszaken. Daar actief op meerdere terreinen waaronder migrantenbeleid, wijkgericht werken en LHBTI-emancipatie. Thema’s die hem aanspreken zijn: veiligheid (voor ouderen), tegengaan van vereenzaming van ouderen en wonen.

Als inwoner van Overvecht is Kees actief in het Wijkplatform. In de wijk heeft Kees meegewerkt aan de Alliantie Seniorvriendelijk Overvecht. Het bijeenbrengen en verbinden van Utrechtse senioren en ervoor zorgen dat hun stem inderdaad doorklinkt is een wezenlijk doel van ACO in de komende tijd.