sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Symposium ‘Utrecht zonder Muren’ een inkijkje

Op 25 mei 2022 nemen we met ons symposium een voorschot op het feit dat het op 2 juni 2022 precies 900 jaar terug is dat de inwoners van Utrecht stadsrecht kregen. Een feest met als thema ‘Stad zonder Muren’ om met alle inwoners in de periode tot 11 november 2022 (Sint Maarten) te vieren.

De uitnodiging voor het symposium heeft u inmiddels ontvangen. We verheugen er ons op u in grote getale te treffen. Het wordt een bijeenkomst waar vier zeer bij Utrecht betrokken sprekers vanuit verschillende invalshoeken stil zullen staan bij de ontwikkeling van onze stad.

PROGRAMMA

14.00 – 14.30    Ontvangst gasten.

14.30 – 14.35    Welkomstwoord door Jacques Blommendaal, voormalig bestuurslid ACO en organisator van het symposium.

14.35 –  14.50     Stadsgenoten, muzikale introductie door Liza en Herman & de Baaf.

14.50 – 15.15    Stadsrechten: om welke rechten en privileges gaat het? Door Kaj van Vliet, archivaris van de gemeente Utrecht en rijksarchivaris in de provincie Utrecht bij Het Utrechts Archief.

15.15 –  15.40     ‘De gezonde stad. Kunst van overleven door de eeuwen heen’ door René de Kam, conservator stadsgeschiedenis bij het centraal Museum.

15.40 – 15.55    Enkele  lofliederen op bekende Utrechters door Liza en Herman & de Baaf.

15.55 – 16.15    Pauze

16.15 –  16.35     Thuis in Utrecht: hoe thuis te voelen in het Utrecht van de toekomst door Patricia Wijntuin, docent en onderzoeker aan de Universiteit en Hogeschool van Utrecht.

16.35 –  16.55     ‘Gekomen om te blijven’, 900 Utrechters spreken zich uit over hún stad door Carolien Arnold, stichting De Duvel en z’n ouwe moer.

16.55 –  17.15     Feest! Hoe de Utrechters 900jaar Utrecht gaan vieren. Door Jantiene Assies, programmamanager Utrecht 900jaar.

17.15 –  17.20     Slotwoord door Corrie Huiding- Stomp, seniorenburgemeester.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten.

TOELICHTING

Stadsgenoten

Liza en Herman &de Baaf spelen tussen de presentaties door delen van hun voorstelling ‘Stadsgenoten’. In hun programma worden bekende Utrechters bezongen uit het nabije en verre verleden. Stadsgenoten waarvan het de moeite waard is om kennis mee te maken, om hun bijzondere bijdragen aan de persoonlijkheid van de stad Utrecht. Al die voorouders van ons hebben hun hart gevolgd en van hun leven iets bijzonders gemaakt, net als wij  nu, maar toch een beetje anders. Liza en Herman &de Baaf laten ons proeven aan hun rijke leven en idealen.

Stadsrechten: Om welke rechten en privileges gaat het?

Uit handen van de Duitse keizer ontvingen de inwoners van Utrecht op 2 juni 1122 een plechtige oorkonde waarin hij de door de bisschop verleende rechten en privileges bevestigde en hen bovendien vrijstelling schonk van Utrechtse tol. In een tweede oorkonde van dezelfde datum legde hij de tarieven vast die kooplieden van elders aan de bisschoppelijke tol moesten betalen. Wat was de achtergrond van deze voor Nederland uitzonderlijk vroege stadsrechtverlening? Welke gebeurtenissen speelden zich af in de dagen die daaraan vooraf gingen? En wat had deze rechtsverlening te maken met de aanleg van de dam in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede? Wat was de betekenis van deze rechtsverlening voor de inwoners van de stad? Deze en andere vragen komen uitvoerig aan bod in de presentatie die Kaj van Vliet, archivaris van de gemeente Utrecht en rijksarchivaris in de provincie Utrecht, zal verzorgen. Ook zal hij vast een voorproefje geven van de activiteiten die voor 2022 op de rol staan in het kader van Utrecht 900jaar.

  1. De gezonde stad: Kunst van overleven door de eeuwen heen

Vraag het de doorsnee Utrechter of Nederlander en de meeste mensen zullen zeggen dat het in de vroegere stad, en dan met name in de middeleeuwen, het vies en ongezond zal zijn geweest. Dat is ook het beeld dat veel boeken en films oproepen als het om die tijd gaat. En wordt er ergens geschreven dat het om ‘middeleeuwse toestanden’ gaat, dan wordt steevast bedoeld dat iets smerig en primitief was. Recent historisch en archeologisch onderzoek laten echter een ander beeld zien van het verleden. In de tentoonstelling ‘De gezonde stad. Kunst van het overleven door de eeuwen heen’ die in het kader van 90jaar Utrecht in de zomer van 2022 in het Centraal Museum te zien zal zijn, wordt duidelijk dat gezondheid en de daarvoor zo broodnodige leefomstandigheden door de tijd heen fluctueren. Voor de bezoeker  zal straks ook één ding duidelijk zijn: healthy urban living heeft zeker niet alleen de afgelopen decennia op de agenda gestaan.

  1. Thuis in Utrecht

Patricia Wijntuin is docent en onderzoeker aan Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Als onderzoeker is zij geïnteresseerd in de betekenis van plaats voor personen. Deze vraag vormt de rode draad in haar leven. Zij zal reflecteren op de vraag hoe thuis te voelen in het Utrecht van de toekomst. Een hoogst originele bijdrage!

  1. Gekomen om te Blijven

Dit jaar  viert heel Utrecht de 900e verjaardag van de stad. En die stad, dat zijn wij. Met al onze verschillende gezichten. We zijn verschillend, maar hebben ook veel gemeen. Bijvoorbeeld de redenen die ons naar Utrecht brachten: al eeuwen lang komen we om dezelfde redenen naar Utrecht. In de aanloop naar de viering van 900jaar Utrecht verschijnen hier en overal in de stad 900 portretten van Utrecht, van vroeger en van nu. Waarom zijn zij naar Utrecht gekomen? En waarom zijn ze gebleven? Zie ook website: www. Gekomenomteblijven.nl  

Feest!

Een eeuw die is voltooid is een unieke gebeurtenis en alleen daarom al reden voor feest. Utrecht 900 jaar vieren we  samen!  Met én voor alle Utrechters. Het thema van onze verjaardag is ‘Stad zonder Muren’: open, betrokken, gastvrij en verbonden met elkaar. Het bruist van initiatieven onder Utrechters om dit feest gestalte te geven. Jantiene Assies, programmamanager Utrecht 900jaar bij de gemeente Utrecht, vertelt u hierover en gaat in op de mogelijkheden om een subsidieaanvraag te doen. De gemeente Utrecht heeft voor initiatieven uit de stad in totaal 1,95 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De projectorganisatie is volop aan het werk. Meer informatie kunt u hier vinden.