sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Seniorenpanel

ACO heeft al langer contact met platforms voor senioren uit de drie andere grote steden. Daar worden initiatieven genomen die ook voor Utrecht interessant zijn. Een eerste kennismaking met het ‘Kennisplatform senior vriendelijk Den Haag’ was er tijdens ons symposium van december 2019. Inmiddels heeft dit platform onlangs een uitvoerige monitor gepresenteerd met als vraagstelling ‘Hoe seniorvriendelijk is Den Haag’? Een initiatief dat de belangstelling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft getrokken. Leonard Geluk, directeur van de VNG zegt: “Dit kan voor alle gemeenten interessant zijn. Een model dat alle gemeenten kan helpen.” 

Den Haag profileert zich al langer als seniorvriendelijke stad en is deelnemer aan het Global Network of Age-friendly Citys van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) waaraan meer dan 1.000 steden wereldwijd participeren. Den Haag gaat jaarlijks een seniorenmonitor uitbrengen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: Huisvesting, Sociale Participatie, Respect en sociale inclusie, Burgerschap en werkgelegenheid, Communicatie, Sociale en gezondheidsvoorzieningen, Buitenruimte, Transport en Financiën. Tezamen geeft deze monitor een beeld hoe Haagse senioren hun stad ervaren. Een rapportcijfer waar Den Haag trots op kan zijn.  Het levert ook de nodige verbeterpunten op. Als ACO roepen wij alle organisaties in Utrecht die zich richten op senioren én de gemeente op het voorbeeld van Den Haag te volgen.”

Op termijn verschijnt hier ons Seniorenpanel

Het gaat om een panel dat een representatieve afspiegeling is van de senioren in Utrecht. Het panel wordt straks gebruikt om vraagstellingen voor te leggen. Het is de bedoeling dat de uitkomsten hiervan worden verbonden met de te organiseren Themabijeenkomsten.