sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Programmaraad

De kern van het toekomstig functioneren van ACO bestaat uit het aan de orde stellen van onderwerpen die voor senioren nu en in de toekomst van belang zijn met als invalshoek de ervaringen/opvattingen van senioren zelf. Het Seniorenpanel is hierbij ondersteunend. Het gaat om een panel dat een representatieve afspiegeling is van de senioren in Utrecht. Het panel wordt gebruikt om vraagstellingen voor te leggen. Het is de bedoeling dat de uitkomsten hiervan worden verbonden met de te organiseren Themabijeenkomsten.

Deze Themabijeenkomsten zijn de plek waar senioren, organisaties die zich richten op senioren en beleidsmakers c.q. deskundigen met elkaar in gesprek gaan, ervaringen uitwisselen, initiatieven delen, onderwerpen agenderen en zo mogelijk en gewenst gezamenlijke initiatieven ontwikkelen. Om dit te realiseren wordt een Programmaraad ingesteld die het bestuur adviseert over de te houden themabijeenkomsten en de organisatie hiervan op zich neemt.

Het jaarlijks Symposium is breder van karakter en wil de verbinding bewerkstelligen tussen belangrijke gebeurtenissen in Utrecht en senioren zoals bijvoorbeeld de viering van 900 jaar Stadsrechten in 2022. De Programmaraad adviseert het bestuur hierover en zorgt voor de organisatie van het symposium.

Lees hier het transitiedocument: Van Adviescommissie naar Platform voor vraagstukken van senioren in Utrecht-Transitiedocument

Leden:

(Schema toevoegen)