sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 – 7 personen en verdeelt onderling de functies. Alle leden van het bestuur zijn nauw verbonden met Utrecht, brengen kennis en ervaring in vanuit zeer verschillende achtergronden en zien het als hun rol om nadrukkelijk meer aandacht te vragen voor het groeiend aantal senioren in de jonge stad die Utrecht is.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van ACO en vertaalt dit naar het Jaarplan, de Begroting en Communicatie. Seniorenburgemeester en Programmaraad zijn adviserend aan het bestuur.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:


Voorzitter

Christa Tydeman “Zeventig jaar geleden in Utrecht geboren, nu al weer ruim twintig jaar terug. Ik was hier lid van de gemeenteraad en bestuurslid van welzijnsorganisaties. Nu al geruime tijd lid van ACO waarvan drie jaar vicevoorzitter. Waarom ACO : in onze mooie “studentenstad” moet ook de steeds groeiende groep ouderen zich thuis blijven voelen, en hier kunnen blijven wonen. Daar zetten wij ons voor in!”

Vicevoorzitter

Aandachtsgebieden:  Arbeidsmarkt  en Kwaliteit van de zorg

Thérèse van den Hurk Studeerde psychologie en bedrijfskunde,  studeerde af op organisatie en financiering van de zorg. In haar eerste baan was zij betrokken bij de herstructurering van de zorg. Vervolgens werkte zij meerdere jaren in de zakelijke dienstverlening. Thérèse vervulde meerdere (eindverantwoordelijke) leidinggevende functies en is daarnaast een ervaren toezichthouder, en professioneel actief. Zij woont sinds 1987 in Utrecht.Zij heeft veel ervaring in de ouderenzorg, en is op de hoogte van ontwikkelingen en knelpunten in de zorg voor ouderen. Die kennis en ervaring kan zij nu inzetten binnen het ACO.

Seniorenburgemeester

Adviseur van het bestuur

Corrie Huiding-Stomp “Toen ACO mij vroeg of ik mij kandidaat wilde stellen voor de eerste seniorenburgemeester van Utrecht, hoefde ik niet lang na te denken. Kinderen en ouderen hadden altijd al mijn aandacht. Tijdens het jaarlijks symposium werd ik in december 2019 gekozen. Nadat ik de ambtsketting om kreeg, heb ik de aanwezigen bedankt voor het vertrouwen in mij. En ik beloofde dat ik zal proberen te bereiken dat de senioren gehoord worden in onze mooie stad. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid en staat alles op ’n laag pitje. Maar ACO en ik, we gaan door.”

Secretaris

Aandachtsgebied: Wonen en Zorg

Marianne Coopmans “Het aantal senioren groeit de komende jaren fors. Daarom zet ik me in voor hun belangen. Ik ben 69 jaar jong en sinds drie jaar actief in het bestuur van ACO. Mijn deskundigheid en ervaring hebben vooral betrekking op de huisvesting van senioren. Tot september 2018 werkte ik als adviseur op de afdeling Wonen van de gemeente. Nu zit ik aan de andere kant van de tafel als voorzitter van de Werkgroep Wonen van het MNU. En dat bevalt me erg goed.”

Bestuurslid

Kees van den Berg Geboren en getogen in Utrecht. Voor zijn pensionering was hij beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht en in die rol twee jaar ambtelijk secretaris van ACO. Zijn achtergrond ligt in het Welzijnswerk, begonnen als jongerenwerker, later als ambtenaar bij de toenmalige gemeentelijke afdeling Welzijnszaken. Daar actief op meerdere terreinen waaronder migrantenbeleid, wijkgericht werken en LHBTI-emancipatie. Thema’s die hem aanspreken zijn: veiligheid (voor ouderen), tegengaan van vereenzaming van ouderen en wonen.

Als inwoner van Overvecht is Kees actief in het Wijkplatform. In de wijk heeft Kees meegewerkt aan de Alliantie Seniorvriendelijk Overvecht. Het bijeenbrengen en verbinden van Utrechtse senioren en ervoor zorgen dat hun stem inderdaad doorklinkt is een wezenlijk doel van ACO in de komende tijd.

Bestuurslid

Corine van Dun (input volgt)