sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 – 7 personen en verdeelt onderling de functies. Alle leden van het bestuur zijn nauw verbonden met Utrecht, brengen kennis en ervaring in vanuit zeer verschillende achtergronden en zien het als hun rol om nadrukkelijk meer aandacht te vragen voor het groeiend aantal senioren in de jonge stad die Utrecht is.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van ACO en vertaalt dit naar het Jaarplan, de Begroting en Communicatie. Seniorenburgemeester en Programmaraad zijn adviserend aan het bestuur.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Voorzitter
  • Vice-voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Portefeuillehouder Wonen en Zorg
  • Portefeuillehouder Mobiliteit, w.o. digitalisering
  • Portefeuillehouder Strategie en Communicatie

Vice-voorzitter

Christa Tydeman “Zeventig jaar geleden in Utrecht geboren, nu al weer ruim twintig jaar terug. Ik was hier lid van de gemeenteraad en bestuurslid van welzijnsorganisaties. Nu al geruime tijd lid van ACO waarvan drie jaar vicevoorzitter. Waarom ACO : in onze mooie “studentenstad” moet ook de steeds groeiende groep ouderen zich thuis blijven voelen, en hier kunnen blijven wonen. Daar zetten wij ons voor in!”

Strategie en Communicatie

Jacques Blommendaal “In 1951 geboren in Utrecht en opgegroeid in Tuinwijk en Tuindorp. Na de studie politieke wetenschappen was ik hoofd projecten bij de Sociale Dienst van Amsterdam. Sinds 1990 terug in Utrecht. In 2008 raakte ik betrokken bij de samenwerking van ondernemers in de binnenstad van Utrecht. Van 2012 – 2018 was ik voorzitter van Centrummanagement Utrecht (CMU). Betrokken geraakt bij ACO om bij te dragen aan een toekomstgerichte manier van werken en modernisering van de communicatie”.

Wonen en Zorg

Marianne Coopmans “Het aantal senioren groeit de komende jaren fors. Daarom zet ik me in voor hun belangen. Ik ben 69 jaar jong en sinds drie jaar actief in het bestuur van ACO. Mijn deskundigheid en ervaring hebben vooral betrekking op de huisvesting van senioren. Tot september 2018 werkte ik als adviseur op de afdeling Wonen van de gemeente. Nu zit ik aan de andere kant van de tafel als voorzitter van de Werkgroep Wonen van het MNU. En dat bevalt me erg goed.”

Nieuw bloed

Van de bestuurders wordt in 2021 een flinke inspanning verwacht. Daarom wil het bestuur nieuw bloed aantrekken. Naast een nieuwe voorzitter gaat het om de functies van secretaris, portefeuillehouder Mobiliteit en voorzitter/kwartiermaker voor de op te richten Programmaraad. U wordt van harte uitgenodigd uw belangstelling kenbaar te maken of op personen te attenderen.