sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Over ACO

Het bieden van een Platform aan senioren, organisaties die actief zijn voor senioren, beleidsmakers en deskundigen met als doel ervaringen uit te wisselen, initiatieven te delen én onderwerpen te agenderen die van belang zijn voor senioren in Utrecht.

ACO Utrecht

ACO

ACO is in 1990 ontstaan met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het seniorenbeleid  in Utrecht en de gemeente Utrecht en organisaties die zich richten op senioren daarover  te adviseren. 

Andere wereld

In afgelopen dertig jaar is de wereld van senioren enorm veranderd. Een adviesfunctie van dertig jaar terug past niet meer in de huidige tijd. Dat heeft zowel te maken met de professionalisering als met de sterke versnippering van het aandachtsgebied waardoor het onoverzichtelijker is geworden. Belangrijker is evenwel dat senioren van nu heel goed weten wat noodzakelijk en nuttig voor hen is.

Toekomst

In de toekomst legt ACO het zwaartepunt op het bijeenbrengen en verbinden van Utrechtse senioren, organisaties die werkzaam zijn voor senioren en beleidsmakers rond thema’s die Utrechtse senioren belangrijk vinden en hen hiervoor een platform bieden.


Ons bestuur

Ons bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en vertaalt dit naar het jaarplan, de begroting en de communicatie. Seniorenburgemeester en Programmaraad adviseren het bestuur.

Bekijken