sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Ondertekening Actieplan ‘Een t(h)uis voor ouderen’

De ondertekenaars van het Actieplan, met helemaal rechts Marianne Coopmans, namens de Werkgroep Wonen van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (foto: Gemeente Utrecht)

Op 8 maart was het zover. Maar liefst dertien organisaties en twee wethouders zetten in het Stadskantoor hun handtekening onder het Actieplan ‘Een t(h)uis voor ouderen’. Aan dit plan is een kleine twee jaar gewerkt. Het omvat een aantal acties om de vergrijzing van Utrecht in de komende jaren op te vangen.

De urgentie is groot, zo erkent de gemeente. Het aantal 65-plussers in de stad neemt toe van 38.000 in 2021 naar 61.000 in 2040. Er komen niet alleen meer ouderen, ze worden ook steeds ouder. Daarmee neemt ook de vraag naar ondersteuning toe.

Marianne Coopmans (foto: Gemeente Utrecht)

Met het actieplan verbinden de gemeente, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, initiatiefnemers, woningcorporaties, het zorgkantoor én de Werkgroep Wonen van het MNU zich aan een gezamenlijke aanpak van de gevolgen van de vergrijzing. Zo moeten er tot 2040 jaarlijks 600 woningen en woonvormen gerealiseerd worden.

Wethouder Diepeveen van Wonen verwoordde het in zijn toespraak bij de ondertekening als volgt: “Er is een grote verscheidenheid aan woonvormen nodig, die aansluit op de diversiteit in de woonbehoefte van de ouderen. Ruim een derde van die behoefte is voor woonvormen voor ouderen met een lichte tot zeer intensieve zorgvraag. De realisering hiervan is afhankelijk van de inzet van vele partijen”.

De Werkgroep Wonen heeft zelf aan de wieg gestaan van het Actieplan dat er nu ligt en is er blij mee. Er is een belangrijke stap gezet. Maar alles staat of valt met de uitvoering. De Werkgroep Wonen zal dan ook de inhoud en voortgang van het Actieplan kritisch gaan volgen in de Kopgroep en waar nodig aan de vraag van ouderen toetsen. In de Kopgroep werken alle betrokken organisaties samen onder de regie van de gemeente.

Twee vertegenwoordigers van de Werkgroep hebben het Actieplan ondertekend in de rol van onafhankelijk adviseur. Het volledige Actieplan is te lezen via Raadsbrief Actieplan en Intentieovereenkomst Een (t)huis voor ouderen Utrecht – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).