Links

 

Hieronder vindt u links naar de websites van organisaties waarmee de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid van de stad Utrecht samenwerkt.

UGids

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) kregen veel signalen dat niet-commerciële eetgelegenheden vaak niet bekend zijn bij ouderen. Daarom zijn al deze gelegenheden in de stad Utrecht geïnventariseerd i.s.m. UGids. Per buurt zijn er flyers gemaakt, zodat iedereen – of je nu alleen gaand bent of niet- deze eetgelegenheden kan vinden. Plaatsen waar je buurtgenoten kunt ontmoeten en gezellig samen kunt eten!

Deze flyers zijn te vinden bij de buurtteams, wijkbureaus, huisartsen, huiskamers, kerken etc.. Op plekken waar veel ouderen komen. Daarnaast is alle informatie te vinden op de website van ACO en op de UGids bij Samen Eten. Flyers zijn te krijgen via info@aco.nl of tel: 06-30329231. Klopt er iets niet? Dan graag doorgeven aan U-centraal via ugids@u-centraal.nl

Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU)

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is een netwerk dat diverse Utrechtse organisaties, die maatschappelijke ondersteuning als doel hebben, bij elkaar brengt. Door de bundeling van kennis en kracht kunnen uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op de kaart gezet worden, in het belang van inwoners van Utrecht. Elkaar kunnen vinden als het nodig is: dat is wat het MNU wil bereiken.

Saluti

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit tien leden, allemaal inwoners van Utrecht. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over interculturalisatie in de Utrechtse multiculturele samenleving. Uiteindelijk doel is dat de diversiteit onder de Utrechtse bevolking terugkomt in beleidsontwikkeling en -uitvoering.

LHBT

De Adviescommissie Lesbisch/Homo/Biseksueel/Transgender (LHBT) adviseert het college van burgemeester en wethouders van de stad Utrecht over het lesbisch-, homo- en transgender- emancipatiebeleid. Zij brengt deze  adviezen gevraagd en ongevraagd uit.