Uitnodiging Utrecht Age Friendly Cultural City

Datum: 12 april 2018

Tijd: 16.00 - 17.30 uur

Locatie: ZIMIHC theater Zuilen, Prinses Christinalaan 1 te Utrecht

Utrecht dingt mee naar titel Age Friendly Cultural City,                               

Age Friendly Cultural City (AFCC), Het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is in 2015 gestart met een programma  AFCC. Doel is deelnemende steden aan te moedigen het kunst – en cultuuraanbod voor ouderen te vergroten, stimuleren, faciliteren en te verduurzamen. Voor de periode 2017-2018 zijn er vijf steden die deelnemen, te weten Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen en Utrecht.

Lang Leve Kunstprijs: de vijf deelnemende steden strijden om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van cultuuraanbod voor ouderen en vooral aan de samenwerking tussen de domeinen. Ze stelt een prijs ter waarde van € 20.000 ter beschikking. Die wordt najaar 2018 uitgereikt, tijdens een landelijke manifestatie in Zwolle. De jury bezoekt Utrecht op 12 april om te beoordelen of Utrecht deze prijs in ontvangst mag nemen.

Dé oudere bestaat niet!
Hoewel Utrecht veel jongeren huisvest en aantrekt, tonen diverse wetenschappelijke onderzoeken aan, dat er de komende jaren in onze stad ook sprake zal zijn van een substantiële toename van ouderen. “Ouderen” met als beeld associatie “vergrijzing”, maar het in 2017 in onze stad gehouden Festival of Older People, maakte ons duidelijk, dat dé oudere niet bestaat. Er is sprake van grote diversiteit.
Leeftijd zegt ook weinig over de mate van de betrokkenheid, kwetsbaarheid, zelfstandigheid van “de ouderen” en hoe ondernemend zij zijn als het gaat om deelname aan de samenleving en actieve deelname aan de kunst – en cultuur in het bijzonder.

De deelname aan culturele activiteiten heeft  een positief effect op de vitaliteit, de gezondheid, levensvreugde en het welzijn van ouderen. Het geeft mensen tevens het gevoel  gewaardeerd te zijn en er bij te horen in de samenleving.

Het plezier dat ouderen beleven aan de deelname aan cultuuractiviteiten, de grenzen die men verlegd, talenten die ontdekt en ontwikkeld worden, de ontmoeting en nieuwe (sociale)  contacten, actief bezig zijn met de kunsten, dragen bij aan een positieve  zingeving, ook op latere leeftijd!

Domein overstijgend
De toename van de doelgroep ouderen, stelt de gemeente de komende jaren voor interessante maatschappelijke en artistiek culturele  uitdagingen. Om die tegemoet te treden, is een domein-overstijgende benadering, ondersteuning, facilitering en financiering nodig.  Samenwerking tussen de domeinen sociaal, zorg, volksgezondheid onderwijs, welzijn, cultuur, werk en inkomen is evident bij het realiseren van onze ambities.

Meer informatie en het programma vindt u hier