Themabijeenkomst rekenkamerrapport Langer zelfstandig thuis wonen d.d. 23 januari 2018

Datum: 23 januari 2018

Tijd: 11.00 - 12.00

Locatie: Oude stadhuis, Raadzaal, Korte Minebroederstraat 2 te Utrecht

Op 30 november was de ACO aanwezig bij de presentatie van het rekenkamerrapport.

Het rapport spitst zich toe op mensen met ernstige beperkingen, die thuis wonen en worden verzorgd. Zij, en hun mantelzorgers geven aan dat er nog veel ontbreekt. Een veelgehoorde klacht is, dat het vaak lastig is om aan relevante informatie te komen – iets wat nog extra zwaar weegt bij Utrechters met een migratie achtergrond.

Na de presentatie heeft de raadscommissie Mens en Samenleving zich gebogen over het rapport, de lijst van aanbevelingen en de reactie van de kant van B&W. De gemeenteraad heeft eind 2017 de aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen.

 

Gastsprekers zijn:  Silvia van Leeuwen (projectleider van het onderzoek) en Johan Snoei, beiden van de Rekenkamer.

Achtergrond over de het themagedeelte via:https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/langer-thuis-wonen-vraagt-betere-informatievoorziening-en-meer-regie-gemeente/

180123-ACO-uitnodiging themabijeenkomst Rekenkamerrapport Langer zelfstandig thuis wonen