Themabijeenkomst ACO “Wooninitiatieven succesvol?” 21 juni 2017

Datum: 21 juni 2017

Tijd: 11:00 - 12:00

Locatie: Eethuis 'De Helden', Jan van Galenstraat 6 te Utrecht

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid besteedt in haar themabijeenkomst aandacht aan het onderwerp “Wooninitiatieven succesvol?” op:
Woensdag 21 juni 2017 van 11.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 10.45 uur)
Locatie: Eethuis ‘De helden’, Jan van Galenstraat 6 te Utrecht
Meer weten en discussiëren? Kom dan naar de bijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden.

Waar wil je wonen als je wat ouder wordt? Thuis blijven wonen met enige aanpassingen? Of samen met anderen een woonproject ontwikkelen?
In Utrecht zijn verschillende van deze initiatieven. Het realiseren ervan blijkt niet eenvoudig. Vaak duren deze initiatieven te lang en haken mensen af. Lukt het niet de financiering rond te krijgen.

De MarktMeesters is zo’n initiatief. Het is hen gelukt om een wooncomplex met 10 verschillende appartement in de wijk Voordorp te realiseren. Inmiddels zijn alle woningen bewoond.
– Waarom is het hen gelukt?
– Wat zijn de succes- en faalfactoren?
– Is zo iets ook te realiseren in de vrije en sociale huursector?
– De gemeente wil het realiseren van dergelijke initiatieven stimuleren (motie 2015/39).
– Hoe doet de gemeente dit? Is er een actievere rol van de gemeente nodig? En hoe dan?

Heb je ook zo’n initiatief? Wat zijn de ervaringen? Heb je ideeën wat en hoe de gemeente dergelijke initiatieven zou moeten stimuleren of ondersteunen? Kom dan meepraten!
Sprekers zijn:
– Max van der Mark en Coleta Coppes, beide bewoners en bestuursleden van De MarktMeesters.
– Marianne Coopmans, gemeente Utrecht

Lunch en bezoek aan wooncomplex De MarktMeesters
Na de lunch volgt om 13:30 uur een bezoek aan het wooncomplex De MarktMeesters in Voordorp. U kunt zich hier aanmelden voor de lunch en het werkbezoek.

Wij verheugen ons om u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Mieke van der Burg
Voorzitter ACO

170621-ACO-uitnodiging themabijeenkomst Wooninitiatieven succesvol