Themabijeenkomst ACO “Toegankelijke zorg voor iedereen!?” 24 mei 2017

Datum: 24 mei 2017

Tijd: 10.45 - 12.00 uur

Locatie: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht

Nederland kent ca. 2,5 miljoen laaggeletterden (15%). Twee derde van hen heeft een Nederlandse achtergrond. Omgerekend zou dat in Utrecht uitkomen op bijna 70.000.
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht meldt dat 8% van de Utrechters moeite heeft met lezen en schrijven. Dit blijkt een veel te lage schatting volgens betrokken deskundigen. Bij ouderen en ouderen met een migratieachtergrond ligt dit percentage waarschijnlijk hoger. Probleem is dat laaggeletterdheid het deelnemen aan de samenleving beperkt. Dit geldt ook voor het functioneren van alledag en de gezondheid.

– Welke knelpunten op welke terreinen vloeien hieruit voort?
– Krijgen dit probleem voldoende aandacht in Utrecht?
– Hoe is laaggeletterdheid te herkennen?
– Hoe gaan bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen hiermee om?
– Welke knelpunten komt men tegen en hoe worden deze in de praktijk opgelost?

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid besteedt in haar themabijeenkomst aandacht aan het onderwerp
“ Toegankelijke zorg voor iedereen!?” op:
24 mei 2017 van 11.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 10.45 uur)
Raadzaal oude stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht.

Gastspreker:
Spreker vanuit het UMC
Mw. Marjolijn van Leeuwen, onderzoeker/trainer op gebied van laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden bij Pharos
Sprekers vanuit de praktijk van alle dag.

Meer weten en discussiëren? Kom dan 24 mei a.s. naar de bijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Mieke van der Burg
Voorzitter ACO