Themabijeenkomst ACO ‘Roze Ouderen’ d.d. 11 oktober 2017 (datum is gewijzigd)

Datum: 11 oktober 2017

Tijd: 11.00 - 12.00 uur

Locatie: Wijkcentrum De Helden, J. van Galenstraat 6, Utrecht.

‘Roze Ouderen’
Wat zijn de behoeften van LHBT-ers boven de 60 jaar als het gaat om wonen, zorg en sociale contacten in de stad Utrecht?
Dat was de belangrijkste vraag die de COSBO-Stad-Utrecht en de Adviescommissie LHBT-beleid de afgelopen zomer voorlegden aan roze ouderen in Utrecht, via een breed uitgezette vragenlijst. Het onderzoek werd uitgevoerd door een Master-studente Alissa van Eijk van de Universiteit Leiden en mede bekostigd door de gemeente Utrecht.
Wat zijn de uitkomsten? Alissa van Eijk zal het onderzoek nader toelichten en de conclusies en aanbevelingen.

Meer weten en meediscussiëren?
U bent van harte welkom op

11 oktober 2017 van 11.00 – 12.00 uur (inloop 10:45 uur)
Wijkcentrum De Helden, J. van Galenstraat 7, Utrecht.

Gastspreker is:
Drs. Alissa van Eijk, Universiteit Leiden,
Tevens zullen vertegenwoordigers van het COSBO en LHBT nadere toelichting geven.

U kunt zich hier aanmelden.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur
Adviescommissie Ouderenbeleid