Themabijeenkomst ACO ‘Nooit te oud voor kunst en cultuur’ d.d. 26 april 2017

Datum: 26 april 2017

Tijd: 10:45 uur - 12:00 uur

Locatie: Korte Minrebroederstraat 2 te utrecht

Kunst en cultuur kan het leven plezieriger maken.
Veel Utrechtse ouderen maken gebruik van het brede aanbod van kunst en cultuur in Utrecht. Maar niet iedereen. Kwetsbare ouderen en ouderen met een migratie achtergrond doen dat minder.
Daarom organiseert de Adviescommissie Ouderenbeleid een bijeenkomst over dit thema.

Utrecht is een van de vijf gemeenten die de komende twee jaar meedoen aan Age Friendly Cultural City’s (AFCC). Een van de activiteiten is het intergenerationele project ‘De kunst van delen’ gericht op het enerzijds het vergroten van actieve deelname aan culturele activiteiten, het stimuleren van samenwerking tussen verschillende generaties, en anderzijds het bevorderen van eigenaarschap bij de ouderen, nadat men aan de activiteit heeft deelgenomen. Kunst en cultuur worden hier als middel ingezet om met elkaar in gesprek te komen, verhalen te delen, een mooi product neer te zetten, en plezier te hebben. Het tweede project is het inmiddels succesvolle Grijze Koppen Orkest, dat in de buurt/wijk Transwijk in een paar weken tijd al ruim 100 ouderen hiervoor op de been heeft gekregen. Hoe zijn deze projecten opgezet? En wat gebeurt er nog buiten deze activiteiten om?

Waarom en hoe zijn de twee AFCC-projecten opgezet? En wat gebeurt er verder?
Welke activiteiten zijn er elders al op het gebied van kunst/cultuur en ouderen?
Wat kan er nog meer gebeuren? Hoe staat het met de effectief zijn dergelijke projecten?

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft een ‘Handreiking voor lokaal kunstbeleid’ geschreven. Zij zullen dit toelichten en
de tips hieruit halen. Ook zullen zij iets vertellen over het lopende onderzoek dat zij samen met Movisie doen naar de effectiviteit van culturele interventies in de langdurige zorg.

Sprekers zijn:
– Brenda Emmen (regisseur van het Utrechtse AFCC-project
De kunst van delen ,
– José Jeltes  vanuit de gemeente
– mw. I. Smit en mw. F, van Hout, vanuit het LKCA
en anderen vanuit betrokken organisaties

170426-ACO-uitnodiging themabijeenkomst nooit te oud voor cultuur