Themabijeenkomst ACO ‘De kracht/kwaliteit van de buurtteams’ d.d. 22 februari 2017

Datum: 22 februari 2017

Tijd: 10.45 uur

Locatie: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht

Na twee proefjaren heeft sinds 2015 iedere wijk in Utrecht een Buurtteam. Over het functioneren van deze teams heeft de ACO diverse malen gesproken en adviezen
gegeven (over de toegankelijkheid, hulpverlening en de bereikbaarheid van ouderen en in het bijzonder van migranten ouderen). Van essentieel belang is dat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, weten dat zij terecht kunnen bij een buurtteam en dat zij passende hulp krijgen.

De afgelopen tijd heeft het MNU onderzoek laten verrichten naar het cultuursensitief werken van de buurtteams. Hoe kunnen de Buurtteams nog beter aansluiten bij de leefwereld, culturele achtergrond, mogelijkheden en verwachtingen van cliënten met een migratieachtergrond? Binnenkort wordt dit project afgesloten. Wat zijn de bevindingen? Welke aanbevelingen komen uit dit onderzoek? Welke lessen voor de toekomst zijn hieruit te trekken?

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid besteedt in haar themabijeenkomst aandacht aan het onderwerp “ De kracht/kwaliteit van de Buurtteams” op:
22 februari 2017 van 10.30 – 12.00 uur (inloop tot 10.45 uur)
Raadzaal oude stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht.

Vertegenwoordigers van de projectgroep komen hierover een toelichting geven.

Meer weten en discussiëren?
Kom dan 22 februari a.s. naar de bijeenkomst.
U kunt zich aanmelden via info@aco-utrecht.nl

Met vriendelijke groet,
Mieke van der Burg
Voorzitter ACO

170222-ACO-uitnodiging themabijeenkomst Buurtteam