Symposium woensdag 12 december 2018. Utrecht: stad van en voor echt iedereen !

Datum: 12 december 2018

Tijd: 14.30 tot 18.00 uur

Locatie: UCK. Domplein 4, Utrecht

Datum:       woensdag 12 december van 14.30 tot 18.00 uur

Locatie:      Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)  Domplein 4 in Utrecht

Organisatie: stedelijkeAdviescommissie Ouderenbeleid en COSBO Stad Utrecht

Doel bijeenkomst
Volgens recente cijfers van gemeente Utrecht groeit het aantal 55-plussers tot 2040 driemaal zo hard als het aantal 55-minners. Deze cijfers laten zien dat ook Utrecht sterk vergrijst. Vraag is hoe de stad hierop is voorbereid?

Op woensdagmiddag 12 december zoeken we samen naar antwoorden op deze vraag. Onderzoeksbureau AFEdemy heeft een verkenning gedaan naar de mate waarin Utrecht een stad is van en voor alle leeftijden. Op de bijeenkomst worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Hierover gaan we in gesprek met oudere bewoners, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van gemeente, politiek en andere betrokken partijen. Met de bijeenkomst willen we een voorzet geven voor een actieplan om van Utrecht echt een stad te maken van en voor iedereen.

 

Programma

 

14.30 uur:   Inloop met koffie/thee in het UCK, Domplein 4

 

15.00 uur:   Welkom door Jaap Zwart, voorzitter Adviescommissie Ouderenbeleid

 

15.10 uur:   ‘De cijfers over vergrijzing?’, toelichting van Marianne                                 Coopmans namens de Adviescommissie Ouderenbeleid

 

15.20 uur:   ‘Wat zegt de Utrechtse coalitie over een stad voor                                       iedereen?’, door Martina van den Dool van COSBO

 

15.30 uur:   ‘Utrecht door de ogen van…………….’, presentatie door Willeke van               Staalduinen van Bureau AFEdemy

 

16.00 uur:   De zaal aan zet!

 

17.00 uur:   Samenvatting discussie en reactie van vertegenwoordigers

Utrechtse politiek

17.15 uur:   Slotwoord en uitnodiging voor hapje en drankje (tot 18.00 uur)

 

 

Graag uiterlijk 7 december a.s. aanmelden via aco@u-centraal.nl