ACO Themabijeenkomst ‘Dementiezorg Nu!’ 14 december 2016

Datum: 14 december 2016

Tijd: 10:30 - 12:00 uur

Locatie: Korte Minrebroederstraat 2

Het aantal mensen met dementie in Utrecht groeit de komende jaren van 3000 naar 5400 in 2040. Een percentage van 70% woont thuis en van hen is 40% alleenwonend. Mensen met dementie hebben extra zorg nodig, maar ook de mensen om hen heen. Utrecht kende stedelijke Ketenzorg dementie om de zorg rondom iemand met

dementie goed te organiseren. Wijziging van wetgeving en de pilot om de zorg wijkgericht aan te pakken, hebben tot verandering geleid. Hoe gaat het nu? Welke positieve ontwikkelingen heeft dit gebracht? Welke knelpunten worden ervaren? En hoe kunnen die worden opgelost?

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid besteedt in haar themabijeenkomst aandacht aan het onderwerp
“ Dementiezorg nu!” op 14 december van 10.30 – 12.00 uur
Raadzaal oude stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht.

Sprekers zijn:

  • Mw. Angelique Hoogduin, projectleider Specialistische zorg
  • Mw. Marjolein Dijns– van der Hoek, Senior Landelijke Inkoop, Zilveren Kruis
  • Mw. José Jeltes, beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Utrecht

Na afloop van de themabijeenkomst zal de ACO een werkbezoek brengen aan Odensehuis Andante, Oudwijkerdwarsstraat 148 te Utrecht. Vindt u het leuk om mee te gaan dan graag zo snel mogelijk aanmelden. Het bezoek is van c.a. 12.30 – 13:30 uur.

Meer weten en discussiëren?
Kom dan 14 december a.s. naar de bijeenkomst.
Aanmelden kan via info@aco-utrecht.nl

Met vriendelijke groet,

Mieke van der Burg
Voorzitter ACO

161214-aco-uitnodiging-themabijeenkomst-dementiezorg-nu