sluiten

Waar bent u naar op zoek?

De Fietsende Senior

Al vanaf 2010 werkt de gemeente Utrecht consequent aan het bevorderen van fietsen in de stad. De nota ‘Op naar Utrecht Fietsstad’ is hiervan de weerslag. In de afgelopen ruim tien jaar is op het gebied van fietsen heel veel gebeurd. Fietsen draagt bij aan een gezonde manier van leven. Toch zijn er veel senioren die de fiets laten staan. Soms omdat het niet meer kan, maar ook door andere oorzaken. ACO nodigt u van harte uit voor de Themabijeenkomst ‘De Fietsende Senior’ op 20 april 2022.

De afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht heeft onder het bewonerspanel onderzoek gedaan hoe vaak senioren fietsen en wat hen helpt en belemmert om te (blijven) fietsen. In het eerste deel van de bijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek naar fietsen door senioren gepresenteerd.

Daarna gaan we het hebben over het project ‘Doortrappen’. ‘Doortrappen’ is een landelijk programma dat erop gericht is om senioren te ondersteunen in alle uitdagingen die zij tegenkomen bij het fietsen. Er zijn verschillende interventies ontwikkeld om senioren bewust te maken van de risico’s, maar vooral vertrouwen te geven in hun eigen vaardigheden. Op 17 september en 1 oktober waren de eerste ‘Doortrappendagen’ in Utrecht. Ingegaan wordt op de eerste ervaringen en wordt vooruit gekeken naar Utrecht als ‘Doortrappengemeente’.

Het derde deel van de bijeenkomst gaat over het belang van de fysieke leefomgeving en de veiligheid bij het fietsen: het Utrechtse fietsnetwerk van 8 – 80 jaar. De gemeenteraad heeft onlangs het Mobiliteitsplan2040 vastgesteld dat moet worden gezien als de visie hoe mobiliteit zich in de komende twee decennia in de stad gaat ontwikkelen. De komende jaren wordt gewerkt aan een fietsnetwerk met meer capaciteit, veilige en rustige routes. De themabijeenkomst eindigt heel praktisch met de ervaringen en adviezen van een ervaren fietsdocent van o.m. de Fietsersbond. Het gaat om gezondheid én veiligheid: de fiets, de fietser en het fietsen zelf vormen één geheel. Met een goede afstemming tussen deze drie elementen valt veel winst te behalen voor fietsende senioren.

De bijeenkomst vindt plaats in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40 in Utrecht.

Meer informatie leest u hier in de bijlage

Aanmelden kan hier