Gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs

Vanaf maandag 19 september start de proef Gratis OV voor 66 plus in provincie Utrecht. Mensen boven de 66 met een laag inkomen, komen vanaf dan in aanmerking voor het Gratis OV abonnement.

Met dit abonnement is het mogelijk om in de gehele provincie Utrecht gratis gebruik te maken van de bus, tram, buurtbus en flex diensten van U-OV en Syntus Utrecht. Reizigers kunnen doordeweeks na 09.00 uur reizen en in het weekend en op feestdagen de hele dag.

Ouderen die de leeftijd van 66 jaar hebben bereikt, wonen in de provincie Utrecht en niet meer te besteden hebben dan € 17.700 per jaar, kunnen vanaf 19 september gebruik maken van dit aanbod. Iedereen die met een inkomstenverklaring van de belastingdienst kan aantonen te voldoen aan deze voorwaarden en zich heeft aangemeld, ontvangt een gratis ov-abonnement dat op hun persoonlijke OV chipkaart wordt geladen. De proef met gratis OV loopt tot 9 december 2023.

Het gratis OV abonnement kunnen ze op de website www.gratisreizenouderen.nl externe link aanvragen. Hier staat uitgelegd welke stappen mensen moeten nemen om het abonnement aan te vragen. Wanneer mensen niet op internet kunnen of hulp nodig hebben bij de aanvraag kunnen ze naar de bibliotheek waar een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) aanwezig is. Het overzicht met deelnemende bibliotheken staat ook op de website. Er zijn folders met uitleg beschikbaar bij bibliotheken en de servicewinkels van U-OV op Utrecht CS en Syntus Utrecht op Amersfoort station.

Het initiatief voor deze actie komt uit het coalitieakkoord van de provincie Utrecht, waarin een proef met gratis regionaal openbaar vervoer is aangekondigd. Deze is bedoeld om ouderen met een krappe beurs meer bewegingsvrijheid te geven en kansen om sociale contacten aan te knopen.

Meer weten?

Op de website www.gratisreizenouderen.nl externe link staat alle informatie over de proef en hoe men zich kan aanmelden. De actie met gratis reizen wordt mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage door de provincie Utrecht van 1,3 miljoen euro.

Danspaleis op de Neude

Op 7 september werd Bibliotheek Neude omgetoverd tot heus danspaleis! Seniorenburgemeester Corrie Huiding-Stomp mocht het Danspaleis in de hal van de bibliotheek op de Neude openen. Oude krakers werden gedraaid op de platendraaier en de voetjes gingen van de vloer.

Omdat het openbaar vervoer die dag in Utrecht staakte waren we bang dat er weinig mensen zouden komen. Zoals de foto’s laten zien waren er toch veel senioren aanwezig, en werd er volop gedanst. Het was de afsluiting van het project “Ouderen in de Wijk” georganiseerd door de bibliotheek Utrecht. De bibliotheek blijft in samenwerking met andere organisaties doorgaan met bijeenkomsten voor senioren te organiseren.

De Bibliotheek Utrecht heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten voor ouderen georganiseerd vanuit het project Ouderen in de Wijk. Dat project is in 2015 gestart, dankzij een Europese subsidie, om (dreigend) isolement bij ouderen uit kwetsbare groepen tegen te gaan. In Utrecht hebben in de tussentijd rond de 1.000 senioren aan het project deelgenomen. In de Bieb Neude waren zij allemaal welkom om samen te dansen!

Seniorenburgemeester uit zorgen over komende zware tijden

Op 25 augustus verscheen in het AD een artikel over de voorspelde recessie, die ook de inwoners van Utrechters zwaar zal treffen. Naast economen van de Rabobank, komt in het stuk ook onze seniorenburgemeester Corrie Huiding-Stomp aan het woord. Zij constateert: ‘Brood is niet alleen duurder, er zitten ook minder sneetjes in’

De seniorenburgemeester ziet behoorlijk veel ouderen worstelen vertlet ze. “Ik hoor mensen voortdurend zeggen dat alles zo duur wordt. Er is veel stille armoede, niet iedereen wil erover praten. Mensen schamen zich om het toe te geven. Dat merk ik ook wel in mijn omgeving. Hier in Wijk C hebben wij de uitdrukking: zelf je kousen oprollen. Mensen willen niet klagen en zoveel mogelijk voor zichtzelf zorgen.” Lees het hele artikel hier

Symposium ‘Utrecht, Stad zonder Muren’

Op woensdag 25 mei organiseert ACO Seniorenplatform Utrecht in de Evangelisch-Lutherse kerk het symposium ‘Utrecht, Stad zonder Muren’ waarmee we een inkijkje bieden in alle activiteiten die de komende maanden ter gelegenheid van Utrecht 900 plaatsvinden. Het feest wordt met alle inwoners in de periode tot 11 november 2022 (Sint Maarten) gevierd.

We bieden een voorschot op het feit dat het op 2 juni 2022 precies 900 jaar geleden is dat de inwoners van Utrecht stadsrecht kregen. Tijdens het symposium worden verleden, heden en toekomst van onze stad belicht door onder meer sprekers van Het Utrechts Archief, Centraal Museum, Gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht. Daarnaast zingen ‘Stadsgenoten’ meerdere liederen over bekende Utrechters. De bijeenkomst wordt afgesloten door een woord van de Utrechtse seniorenburgemeester Corrie Huiding-Stomp.

Utrecht 900 is een unieke gebeurtenis om met elkaar onze stad te kunnen ‘vieren’. Hierna moeten we weer 100 jaar wachten. De bijeenkomst, waarvoor wij Utrechtse senioren van harte uitnodigen vindt plaats op 25 mei, van 14:00 – 17:00 uur in de Evangelisch Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht.

Meer informatie, het volledige programma en de mogelijkheid om u aan te melden, vindt u op onze website: https://www.aco-utrecht.nl/agenda/themabijeenkomst-utrecht-zonder-muren/. Aanmelden kan nog tot 20 mei.

Het programma van Utrecht 900 is bekend

Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Anke Klein presenteerden dinsdagmiddag in ZIMIHC Theater Zuilen wat er tussen 2 juni en 11 november allemaal gaat gebeuren. Het is een prachtig en uitgebreid programma waarmee door, voor en met Utrechters de verjaardag van de stad wordt gevierd. Er zullen tussen 2 juni en 11 november zo’n 200 unieke activiteiten zijn door de hele stad.

Op 2 juni beginnen de festiviteiten. Het is dan precies 900 jaar geleden dat keizer Hendrik de Vijfde Utrecht stadsrechten verleende. Alle Utrechters die op die dag jarig zijn, worden uitgenodigd aan het einde van de middag om in de Zadelstraat en op de Mariaplaats hún en de verjaardag van de stad te vieren.

Letterlijk hoogtepunt op 2 juni is het optreden van de Utrechtse band Kensington vanaf de Domtoren. Ook Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt mee op het carillon. Verder zijn ook álle Utrechtse musea de hele dag gratis te bezoeken.

Het programma verbindt het grote wielerevenement de Vuelta met het feest van 900 jaar stadsrechten. Net als het internationale Leading Voices festival en het ‘Rondje Singel’: na twee jaar kunnen we de opening van de Singel in september echt vieren. En ook de Canal Pride op zaterdag 4 juni staat in het teken van Utrecht 900.

De afsluiting van Utrecht 900 jaar stadsrechten is op 11 november met de Parade zonder Muren. Een uitgebreide variant van de Sint Maarten Parade. Op utrecht900.nlis steeds het actuele programma te vinden. Lees het hele bericht hier

Utrecht 900 jaar

Nog even en dan is het zover! Op 2 juni vindt de aftrap plaats dat alle Utrechters vieren dat onze stad 900 jaar terug stadsrechten kreeg. Het begin van een lange periode van zelfstandigheid, bloei, neergang, groei en vernieuwing. Op 25 mei organiseren wij in dit kader het symposium ‘Utrecht, stad zonder Muren’ in het Utrechts Archief.

Met ons symposium nemen we een voorschot op het feit dat het op 2 juni 2022 precies 900 jaar geleden is dat de inwoners van Utrecht stadsrecht kregen. Het wordt een zeer bijzonder programma in de aanloop naar de viering van 900 jaar stadsrechten. Aanmelden kan via deze UITNODIGING

Meer over het symposium leest u hier

Welkom Kees van den Berg

Het bestuur van ACO Utrecht is onlangs versterkt met Kees van den Berg. Kees is geboren en getogen in Utrecht. Voor zijn pensionering was hij beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht en in die rol twee jaar ambtelijk secretaris van ACO.

Zijn achtergrond ligt in het Welzijnswerk, begonnen als jongerenwerker, later als ambtenaar bij de toenmalige gemeentelijke afdeling Welzijnszaken. Daar actief op meerdere terreinen waaronder migrantenbeleid, wijkgericht werken en LHBTI-emancipatie. Thema’s die hem aanspreken zijn: veiligheid (voor ouderen), tegengaan van vereenzaming van ouderen en wonen.

Als inwoner van Overvecht is Kees actief in het Wijkplatform. In de wijk heeft Kees meegewerkt aan de Alliantie Seniorvriendelijk Overvecht. Het bijeenbrengen en verbinden van Utrechtse senioren en ervoor zorgen dat hun stem inderdaad doorklinkt is een wezenlijk doel van ACO in de komende tijd.

Afscheid Jacques Blommendaal

Na tweeenhalf jaar heeft Jacques Blommendaal op 1 april afscheid genomen van ons bestuur. Door zijn inspanningen is ACO een meer toegespitste koers gaan varen, hebben we een bij deze tijd passende website en is de Nieuwsbrief tot stand gekomen. Wij zijn Jacques zeer erkentelijk voor zijn inspanningen en hopen we hem nog regelmatig te mogen begroeten.

Samenwerking seniorenorganisaties

Sinds oktober 2021 spreken ACO en COSBO Stad Utrecht over het bundelen van krachten. Dit jaar worden verschillende (thema-)bijeenkomsten gezamenlijk georganiseerd. Ook de Nieuwsbrief gaat gezamenlijk worden uitgebracht. Het plan is om de eerste ‘duo’- Nieuwsbrief in juni het licht te laten zien. Eind van dit jaar nemen de besturen van COSBO en ACO een besluit over hoe de samenwerking vorm wordt gegeven.

Voor lezers die belangstelling hebben wat samenwerking van organisaties van senioren kan opleveren is het YouTube-filmpje Haagse senioren beoordelen de stad met een dikke voldoende leuk om te bekijken.