Ouderenspecial Dreefnieuws

Op woensdag 7 april was Corrie Huiding-Stomp samen met veel bewoners en organisaties getuige van de feestelijke overhandiging van de ‘Ouderen Special van Dreefnieuws’ . Wethouder Kees Diepeveen kreeg het 1e exemplaar uitgereikt. Het buurtmagazine wordt gemaakt door en voor bewoners en op grote schaal verspreid in Overvecht.

Deze speciale uitgave is gemaakt op verzoek van de Alliantie Seniorvriendelijk Overvecht. Er staan interviews in met ouderen en diverse tips voor activiteiten, bijvoorbeeld over wonen en veiligheid in huis. In het midden zit een uitneembare plattegrond met daarop afgebeeld waar brievenbussen, geldautomaten en buurthuizen zijn te vinden in de wijk. Dreefnieuws is gratis af te halen bij de bibliotheek, en buurthuizen in Overvecht.

Lees hier het hele magazine

90 procent leeft ook na vaccinatie de coronaregels na

Het overgrote deel van de Nederlanders dat al geprikt is, houdt zich nog altijd gedisciplineerd aan de coronaregels. Dat blijkt uit peilingen van EenVandaag en ouderenorganisatie ANBO. Het is wel de vraag hoe lang deze ‘burgerlijke gehoorzaamheid’ standhoudt. Uit de ANBO-enquête onder 6000 gevaccineerde 60-plussers blijkt dat maar liefst 91 procent de verplichte regels naleeft.

Ontmoeting Corrie Huiding ‘een van de krenten in de pap’

Burgemeester Sharon Dijksma is honderd dagen burgemeester van Utrecht. Ze voelt zich al behoorlijk thuis in de stad en ook de stad lijkt haar in de armen te hebben gesloten. Onlangs verklaarde ze in een interview in het AD haar fysieke ontmoeting met seniorenburgemeester Corrie Huiding als een van de “krenten in de pap” tijdens deze eerste periode te zien. Een mooi compliment!

Bellen met de seniorenburgemeester

Corrie Huiding-Stomp heeft onlangs in een brief aan zo’n 25 verzorgingshuizen in Utrecht aangeboden de bewoners van dienst te zijn. De Utrechtse seniorenburgemeester wil op deze manier iedereen tot steun zijn die het zwaar heeft in deze zware coronatijd.

Bewoners die behoeft hebben aan een luisterend oor of graag, op verantwoorde wijze een kopje koffie met haar willen drinken, kunnen contact met haar opnemen via info@aco-utrecht.nl of telefonisch via 06 – 82343429

Reactie ACO op Mobiliteitsplan Utrecht

Onlangs maakte de gemeente Utrecht het mobiliteitsplan ‘Wiel met spaken’ openbaar. Het de verdere uitwerking van het vorige ‘Slimme Routes, Slim regelen, Slim Bestemmen’. Vanuit ACO schreven wij een reactie aan het college met het oog op de betekenis van het Mobiliteitsplan voor senioren.

Senioren gaan volgens de bevolkingsprognose van de gemeente in absoluut aantal en percentueel in dit tijdvak een steeds groter aandeel van de Utrechtse bevolking uitmaken.

‘Toetsingskader Woonbeleid, perspectief ouderen’ online aangeboden

Vrijdag 22 januari heeft Seniorenburgemeester Corrie Huiding het ‘Toetsingskader Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen’ online aangeboden aan wethouders Maarten van Ooijen en Kees Diepeveen. Het Toetsingskader is opgesteld door de Werkgroep Wonen van het MNU, waarvan de ACO voorzitter is.

Het geeft een overzicht van dringende adviezen voor meer en betere huisvesting van ouderen. Het kader  heeft als fundament gediend voor een breed gedragen Raadsmotie, die begin december door het College van B&W is overgenomen. De gemeente is nu aan zet om het Toetsingskader om te zetten in concreet beleid. De tekst van het Kader is bijgevoegd. Ook vindt u hierbij het persbericht, waarin de beide wethouders het initiatief positief waarderen. Een mooi resultaat!

Nieuwe burgemeester en seniorenburgemeester

Seniorenburgemeester Corrie Huiding was een van de vele bewoners die de nieuwe burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, op 17 december 2020 welkom heetten.

We zijn verheugd dat Utrecht binnenkort weer een burgemeester voor alle Utrechters mag verwelkomen. Met Sharon Dijksma krijgt Utrecht een ervaren bestuurder als eerste burger. Corrie Huiding kijkt als seniorenburgemeester uit naar de kennismaking met Sharon Dijksma: “Utrecht wordt steeds mooier met twee vrouwen aan het roer”.


Kerstgroet van de Seniorenburgemeester

Beste Corrie,

Hartelijk dank nog voor je bericht rond de feestdagen. Ik hoop van harte dat er betere tijden zullen aanbreken en vertrouw op je tomeloze inzet voor de (oudere) Utrechter.

Ik hoop dat jij en iedereen in je omgeving gezond zijn en blijven.

Met vriendelijke groet,

Anke Klein

Wethouder Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken en Participatie, Erfgoed, wijken Binnenstad en Oost