Jan Jansen overleden

Op 8 juli jl. is overleden ons trouwe lid van het Dagelijks Bestuur van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) de heer Jan Jansen. Tot het einde heeft Jan zich ingezet voor de ACO en wij verliezen in hem een man met passie en een groot hart voor de stad Utrecht.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie heel veel kracht en sterkte toe met dit grote verlies.

Namens het Dagelijks Bestuur en alle leden van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid.

 

Themabijeenkomst ACO het werk van de buurteams d.d. 24 april 2019

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid stad Utrecht (ACO) staat voor kwaliteit van leven van ouderen. Dit wil zij bereiken door de kwaliteit van het beleid voor ouderen en beleid dat ouderen raakt te verbeteren. Naast beleid gaat het vooral om de uitwerking daarvan in de praktijk.

Deze themabijeenkomst is verzorgd door Jan van Gameren.

Jan van Gameren, programmaregisseur van de Buurtteams in Utrecht vertelt wat u van een Buurtteam kunt verwachten op het gebied van hulpverlening en welzijn, met name voor ouderen. Mét voorbeelden en cijfers. Hieronder treft u het verlag en de presentaties van de bijeenkomst aan.

Verslag Themabijeenkomst 24 april 2019 het werk van de buurtteams

Presentatie Buurtteam ACO 24 april 2019

Jan Jansen koninklijk onderscheiden 20 augustus 2018

 

Foto: Dolinda Dupont

Foto: Dolinda Dupont

Jan Jansen: hij was en is een bekende bewoner van Utrecht. Niet alleen als architect van vele gebouwen in de stad, maar ook – na zijn pensioen – als een gedreven vrijwilliger bij tal van vrijwilligersorganisaties. Alles bij elkaar leidde dit tot een koninklijke onderscheiding van Jan op de ochtend van 20 augustus jl. Op die dag benoemde Jan van Zanen hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

NPD-strook
‘Als architect heeft Jan heeft al die jaren vooral iets met stenen gehad. Maar natuurlijk ook met de mensen achter die stenen, de Utrechters ’, zo begon de burgemeester zijn speech ter gelegenheid van de uitreiking in de statige Regentenzaal het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange Smeestraat.
Daarna volgde een opsomming van alle activiteiten waarbij Jan betrokken is. In zijn werkende leven was Jan hoofd van Volkshuisvesting en Monumenten bij gemeente Utrecht. In zijn vrije tijd was hij onder meer stadsgids bij de VVV, schrijver van vele verhalen met bekende en minder bekende Utrechters in ‘De Oud Utrechter’ en, niet in de laatste plaats, is hij al een aantal jaren bestuurslid van de Advies Commissie Ouderen. In die laatste rol was hij vooral actief op het gebied van seniorenhuisvesting. Hij heeft er onder andere voor gezorgd hij dat er 900 levensloopbestendige appartementen komen op het terrein van de voormalige Nationale Pakket Dienst in Overvecht, onder insiders de NPD-strook genoemd. Jan zette zich met hart en ziel in voor geschikte huisvesting van senioren in de stad. En met succes.
Afscheid
Op dinsdag 21 augustus heeft de Adviescommissie Ouderen afscheid van hem genomen. Jan heeft te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij is zijn vele vrijwilligersactiviteiten aan het afbouwen. ‘Maar hij blijft zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de stad en zijn bewoners, en dat zal hij zolang mogelijk volhouden, zo verzekerde hij. De Adviescommissie dankt Jan voor alles wat hij betekent en gedaan heeft en wensen hem veel sterkte de komende tijd.

Marianne Coopmans, bestuur ACO

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 is een zeer bewogen ACO-jaar gebleken. Een jaar waarin het bestaansrecht van de ACO besproken is en de doelen in ons werkplan opnieuw zijn vastgesteld. De positie van ouderen in Utrecht verandert met de veranderende samenleving mee.

Lees hieronder het volledige jaarverslag

Jaarverslag 2017

Themabijeenkomst MNU presentatie nieuwbouw NPD strook 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 heeft het Maatschappelijk Netwerk Utrecht een themabijeenkomst georganiseerd waarbij het nieuwbouwproject op de NPD strook is gepresenteerd.

Het verslag en de presentatie van de Gemeente Utrecht vindt u hieronder:

Verslag themabijeenkomst NPD strook

Presentatie Gemeente Utrecht

 

Themabijeenkomst rekenkamerrapport Langer zelfstandig Thuis Wonen 23 januari 2018

Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Utrecht een themabijeenkomst georganiseerd over de resultaten van het onderzoek ‘Langer zelfstandig thuis wonen’.

Het verslag en de presentatie van de Gemeente Utrecht vindt u hieronder:

Verslag themabijeenkomst Rekenkamerrapport LZTW

Powerpointpresentatie ACO LZTW

 

 

Advies en reactie op betere informatievoorziening aan laaggeletterdheid

Naar aanleiding van de themabijeenkomst in mei 2017 gewijd aan laaggeletterdheid en analfabetisme en met name over de gevolgen daarvan op het gebied van gezondheid, is er een advies uitgebracht aan de Gemeente Utrecht.

Het advies vanuit de ACO en de reactie van de Gemeente Utrecht kunt u hieronder teruglezen:

Advies betere informatievoorziening aan laaggeletterden

Reactie op advies over betere informatievoorzieing aan laaggeletterden

Gezellig, goed en goedkoop eten in jouw buurt?

Er zijn verschillende plekken waar je goedkoop en goed kunt eten. En waar je anderen/buurtgenoten makkelijk kunt ontmoeten. De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) kregen veel signalen dat deze niet-commerciële eetgelegenheden vaak niet bekend zijn bij ouderen. Daarom zijn al deze gelegenheden in de stad Utrecht geïnventariseerd. Per buurt zijn er flyers gemaakt, zodat iedereen – of je nu alleen gaand bent of niet- deze eetgelegenheden kan vinden. Plaatsen waar je buurtgenoten kunt ontmoeten en gezellig samen kunt eten!

“Het is toch te gek dat ouderen zoals ik niet weten waar je goed en goedkoop kunt eten! Waar je buurtgenoten kunt ontmoeten en samen gezellig kan gaan eten!” Die vragen stelde mevrouw Nel Scholten aan de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO). Een van de vele signalen die de ACO de afgelopen tijd binnen kreeg. Diverse eettafels of andere gezamenlijke eetplekken bleken te zijn opgeheven of veranderd. De plekken die er wel zijn, blijken lang niet altijd bekend te zijn bij ouderen. Terwijl hieraan wel behoefte is.

Daarom heeft de ACO een inventarisatie gemaakt van alle niet-commerciële eetgelegenheden in de stad Utrecht. Daarvan zijn per buurt flyers gemaakt, met informatie over plaats, tijden, prijzen, telnummers etc. etc. U vindt de flyers op de website van ACO

Deze flyers zijn te vinden bij de buurtteams, wijkbureaus, huisartsen, huiskamers, kerken etc.. Op plekken waar veel ouderen komen. Daarnaast is alle informatie te vinden op de Flyers zijn te krijgen via info@aco.nl of tel: 06-30329231. Klopt er iets niet? Dan graag doorgeven aan U-centraal ugids@u-centraal.nl

——————————————————————————————————————–