“Organiseert U onze themabijeenkomsten en symposium?

Adviescommissie Ouderenbeleid Utrecht (ACO) bestaat sinds 1990 en biedt een Platform om ervaringen uit te wisselen en onderwerpen te agenderen. Hiertoe organiseren wij jaarlijks vijf themabijeenkomsten en een symposium.

In de komende jaren willen wij onze rol uitbouwen. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons ondersteunt bij het organiseren van de themabijeenkomsten en het symposium. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Organisatorisch voorbereiden van de themabijeenkomsten en het symposium.
  • Verzorgen van de communicatie.
  • Onderhouden van de website.
  • Bijdragen aan gezamenlijke activiteiten met de andere drie grote steden.
  • U wordt ruim ingewerkt en werkt samen met de secretariële ondersteuner

Naast enthousiasme wordt ervaring verwacht met het organisatorisch voorbereiden van bijeenkomsten tot ca. 100 personen. Digitale vaardigheden zijn vanzelfsprekend. De verwachte tijdinvestering is 12 á 16 uur per maand.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer J. Zwart, bereikbaar onder telefoonnummer 030 – 2936183.
Gesprekken van het Dagelijks Bestuur met kandidaten staan gepland op donderdag 3 september 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur in de binnenstad van Utrecht (mogelijk als video-gesprek).

Seniorenburgemeester en Burgemeester Jan van Zanen ontmoeten elkaar!

Burgemeester Jan van Zanen ontving op 11 maart jl. Seniorenburgemeester Corrie Huiding. Het was een hartelijke ontmoeting waarbij onder andere de afspraak is gemaakt dat de Burgemeester Jan van Zanen een van de ACO-themabijeenkomsten komt bijwonen. U bent van harte welkom!

Themabijeenkomst ACO ‘Wonen in de Merwede? d.d. 19 februari 2020

Het percentage sociale huurwoningen moet omhoog. Gemiddelde voor de stad Utrecht is nu 35/38%, in de bouwplannen voor MWKZ wordt over een percentage van 30% gesproken. Wat betreft toewijzing, er is deze week een Raadsbrief verschenen: Aanpassing gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening 2019 en nadere regels middenhuur. Daarin is de toewijzing van sociale- en midden huurwoningen voor een groot deel geregeld.

Lees hier het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Wij zijn benieuwd naar uw woonwensen! Vul onderstaand de enquete in!

Bent u tevreden met uw huidige woning? Wat wilt u in de toekomst? Waaraan moet de volgende woning voldoen? Waarom wilt u niet verhuizen? enzovoort. Ga naar de enquête

Met deze informatie hebben we een richtlijn om goede voorstellen te doen naar de gemeente.

We werken hierin samen met het COSBO (belangenbehartiging voor ouderen) en Solgu (belangenbehartiging voor mensen met een beperking)

Artikel AD: Man van de verspringing Jan Jansen

Op dinsdag 6 augustus verscheen er een mooi artikel in het AD over Jan Jansen oftewel hier noemen ze hem de ‘Man van de verspringing’

Lees hier het artikel online.

 

 

 

Jan Jansen overleden

Op 8 juli jl. is overleden ons trouwe lid van het Dagelijks Bestuur van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) de heer Jan Jansen. Tot het einde heeft Jan zich ingezet voor de ACO en wij verliezen in hem een man met passie en een groot hart voor de stad Utrecht.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie heel veel kracht en sterkte toe met dit grote verlies.

Namens het Dagelijks Bestuur en alle leden van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid.

 

Themabijeenkomst ACO het werk van de buurteams d.d. 24 april 2019

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid stad Utrecht (ACO) staat voor kwaliteit van leven van ouderen. Dit wil zij bereiken door de kwaliteit van het beleid voor ouderen en beleid dat ouderen raakt te verbeteren. Naast beleid gaat het vooral om de uitwerking daarvan in de praktijk.

Deze themabijeenkomst is verzorgd door Jan van Gameren.

Jan van Gameren, programmaregisseur van de Buurtteams in Utrecht vertelt wat u van een Buurtteam kunt verwachten op het gebied van hulpverlening en welzijn, met name voor ouderen. Mét voorbeelden en cijfers. Hieronder treft u het verlag en de presentaties van de bijeenkomst aan.

Verslag Themabijeenkomst 24 april 2019 het werk van de buurtteams

Presentatie Buurtteam ACO 24 april 2019