Kerstgroet van de Seniorenburgemeester

ACO-Utrecht-zorgt-voor-ouderen

Reactie op kerstgroet:
Van: SecretariaatKlein <secretariaatklein@utrecht.nl> Namens Klein, Anke
Verzonden: maandag 8 februari 2021 11:17
Aan: Bedrijfsbureau Adviescommissie Ouderenbeleid Utrecht <info@aco-utrecht.nl>
Onderwerp: Hartelijk dank!

Beste Corrie,

Hartelijk dank nog voor je bericht rond de feestdagen. Ik hoop van harte dat er betere tijden zullen aanbreken en vertrouw op je tomeloze inzet voor de (oudere) Utrechter.

Ik hoop dat jij en iedereen in je omgeving gezond zijn en blijven.

Met vriendelijke groet,

Anke Klein,
Wethouder Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken en Participatie, Erfgoed, wijken Binnenstad en Oost

Themabijeenkomst ACO “Van adviescommissie naar plek van inspiratie inzake vraagstukken van senioren” d.d. 30 september 2020

Het bestuur is op zoek gegaan naar een doelstelling en werkwijze die voor langere tijd bestendig is, geredeneerd vanuit de wereld van senioren van nu en bijdraagt aan het agenderen en oppakken van onderwerpen die senioren in Utrecht belangrijk vinden. Randvoorwaarde is dat de nieuwe doelstelling en werkwijze past bij een kleine vrijwilligersorganisatie én tegelijk perspectief biedt op een kwalitatieve verdieping.

De nieuwe doelstelling en werkwijze is tijdens een themabijeenkomst van 30 september met de vaste kern van ACO besproken. De reacties waren zeer positief. Hierbij de presentatie van deze bijeenkomst, aangevuld met de gestelde vragen en reacties van het bestuur.

Lees hier een samenvatting van de bijeenkomst.
Hier lees je de Presentatie Wijkinformatiepunt & Wijk voor Elkaar

“Organiseert U onze themabijeenkomsten en symposium?

Adviescommissie Ouderenbeleid Utrecht (ACO) bestaat sinds 1990 en biedt een Platform om ervaringen uit te wisselen en onderwerpen te agenderen. Hiertoe organiseren wij jaarlijks vijf themabijeenkomsten en een symposium.

In de komende jaren willen wij onze rol uitbouwen. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons ondersteunt bij het organiseren van de themabijeenkomsten en het symposium. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Organisatorisch voorbereiden van de themabijeenkomsten en het symposium.
  • Verzorgen van de communicatie.
  • Onderhouden van de website.
  • Bijdragen aan gezamenlijke activiteiten met de andere drie grote steden.
  • U wordt ruim ingewerkt en werkt samen met de secretariële ondersteuner

Naast enthousiasme wordt ervaring verwacht met het organisatorisch voorbereiden van bijeenkomsten tot ca. 100 personen. Digitale vaardigheden zijn vanzelfsprekend. De verwachte tijdinvestering is 12 á 16 uur per maand.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer J. Zwart, bereikbaar onder telefoonnummer 030 – 2936183.
Gesprekken van het Dagelijks Bestuur met kandidaten staan gepland op donderdag 3 september 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur in de binnenstad van Utrecht (mogelijk als video-gesprek).

Seniorenburgemeester en Burgemeester Jan van Zanen ontmoeten elkaar!

Burgemeester Jan van Zanen ontving op 11 maart jl. Seniorenburgemeester Corrie Huiding. Het was een hartelijke ontmoeting waarbij onder andere de afspraak is gemaakt dat de Burgemeester Jan van Zanen een van de ACO-themabijeenkomsten komt bijwonen. U bent van harte welkom!

Themabijeenkomst ACO ‘Wonen in de Merwede? d.d. 19 februari 2020

Het percentage sociale huurwoningen moet omhoog. Gemiddelde voor de stad Utrecht is nu 35/38%, in de bouwplannen voor MWKZ wordt over een percentage van 30% gesproken. Wat betreft toewijzing, er is deze week een Raadsbrief verschenen: Aanpassing gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening 2019 en nadere regels middenhuur. Daarin is de toewijzing van sociale- en midden huurwoningen voor een groot deel geregeld.

Lees hier het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Wij zijn benieuwd naar uw woonwensen! Vul onderstaand de enquete in!

Bent u tevreden met uw huidige woning? Wat wilt u in de toekomst? Waaraan moet de volgende woning voldoen? Waarom wilt u niet verhuizen? enzovoort. Ga naar de enquête

Met deze informatie hebben we een richtlijn om goede voorstellen te doen naar de gemeente.

We werken hierin samen met het COSBO (belangenbehartiging voor ouderen) en Solgu (belangenbehartiging voor mensen met een beperking)

Artikel AD: Man van de verspringing Jan Jansen

Op dinsdag 6 augustus verscheen er een mooi artikel in het AD over Jan Jansen oftewel hier noemen ze hem de ‘Man van de verspringing’

Lees hier het artikel online.