Kerstgroet van de Seniorenburgemeester

ACO-Utrecht-zorgt-voor-ouderen

Reactie op kerstgroet:
Van: SecretariaatKlein <secretariaatklein@utrecht.nl> Namens Klein, Anke
Verzonden: maandag 8 februari 2021 11:17
Aan: Bedrijfsbureau Adviescommissie Ouderenbeleid Utrecht <info@aco-utrecht.nl>
Onderwerp: Hartelijk dank!

Beste Corrie,

Hartelijk dank nog voor je bericht rond de feestdagen. Ik hoop van harte dat er betere tijden zullen aanbreken en vertrouw op je tomeloze inzet voor de (oudere) Utrechter.

Ik hoop dat jij en iedereen in je omgeving gezond zijn en blijven.

Met vriendelijke groet,

Anke Klein,
Wethouder Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken en Participatie, Erfgoed, wijken Binnenstad en Oost

Toetsingskader Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen

Vandaag heeft Seniorenburgemeester Corrie Huiding het ‘Toetsingskader Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen’ aangeboden aan wethouders Maarten van Ooijen en Kees Diepeveen. Dit Kader  heeft als fundament gediend voor een breed gedragen Raadsmotie, die vervolgens begin december door u is overgenomen. De gemeente is nu aan zet om het Toetsingskader om te zetten in concreet beleid. De tekst van het Kader is bijgevoegd.

Themabijeenkomst ACO “Van adviescommissie naar plek van inspiratie inzake vraagstukken van senioren” d.d. 30 september 2020

Het bestuur is op zoek gegaan naar een doelstelling en werkwijze die voor langere tijd bestendig is, geredeneerd vanuit de wereld van senioren van nu en bijdraagt aan het agenderen en oppakken van onderwerpen die senioren in Utrecht belangrijk vinden. Randvoorwaarde is dat de nieuwe doelstelling en werkwijze past bij een kleine vrijwilligersorganisatie én tegelijk perspectief biedt op een kwalitatieve verdieping.

De nieuwe doelstelling en werkwijze is tijdens een themabijeenkomst van 30 september met de vaste kern van ACO besproken. De reacties waren zeer positief. Hierbij de presentatie van deze bijeenkomst, aangevuld met de gestelde vragen en reacties van het bestuur.

Lees hier een samenvatting van de bijeenkomst.
Hier lees je de Presentatie Wijkinformatiepunt & Wijk voor Elkaar

Themabijeenkomst ACO ‘Woonwensen 55-plus in de Merwedekanaalzone’ d.d. 25 september 2019

In de Merwedekanaalzone zijn er plannen voor het bouwen van 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen. De Werkgroep Wonen van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is al geruime tijd in overleg met de gemeente Utrecht over het bouwen van geschikte woningen in dit gebied voor senioren en mensen met een beperking. Immers, hun aantal groeit in de (nabije) toekomst fors en het aantal geschikte woningen blijft hierbij ver achter. De bijeenkomst is ingeleid door Daniëlle Harkes, deskundige Wonen. Zij was als adviseur werkzaam bij het Kenniscentrum voor Wonen en Zorg. Zij heeft een beeld geschetst van de woonsituatie van senioren en mensen met een beperking nu en in de toekomst. Een samenvatting van de bijeenkomst en de presentatie kunt u nalezen in onderstaande verslagen.

Verslag Themabijeenkomst 25 september 2019

Powerpoint presentatie

 

Jan Jansen overleden

Op 8 juli jl. is overleden ons trouwe lid van het Dagelijks Bestuur van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) de heer Jan Jansen. Tot het einde heeft Jan zich ingezet voor de ACO en wij verliezen in hem een man met passie en een groot hart voor de stad Utrecht.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie heel veel kracht en sterkte toe met dit grote verlies.

Namens het Dagelijks Bestuur en alle leden van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid.

 

Symposium woensdag 12 december 2018. Utrecht: stad van en voor echt iedereen!

Datum:
Woensdag 12 december van 14.30 tot 18.00 uur

Locatie:
Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)  Domplein 4 in Utrecht

Organisatie:
Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid en COSBO Stad Utrecht

 Doel bijeenkomst:
Volgens recente cijfers van gemeente Utrecht groeit het aantal 55-plussers tot 2040 driemaal zo hard als het aantal 55-minners. Deze cijfers laten zien dat Utrecht niet ontkomt aan vergrijzing. Vraag is of de stad hierop is voorbereid?

Op woensdagmiddag 12 december zoeken we samen naar antwoorden op deze vraag. Onderzoeksbureau AFEdemy uit Gouda heeft voor ons een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Utrecht een stad is van en voor alle leeftijden. Op de bijeenkomst worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Daarna gaan we het gesprek aan met oudere bewoners, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van gemeente, politiek en andere betrokken partijen. Met de bijeenkomst willen we een voorzet geven voor een actieplan om van Utrecht een stad te maken van en voor iedereen.

 Voorlopig programma:

14.30 uur:   Inloop met koffie/thee in het UCK, Domplein 4

15.00 uur:   Welkom door Jaap Zwart, voorzitter Adviescommissie Ouderenbeleid

15.10 uur:   ‘Wat zeggen de cijfers over vergrijzing?’, toelichting van Marianne              Coopmans namens de Adviescommissie Ouderenbeleid

15.20 uur:   ‘Wat zegt het Utrechtse coalitierakkoord over een stad voor                         iedereen?’, door Martina van den Dool van COSBO

15.30 uur:   Presentatie onderzoeksresultaten, Willeke van                                             Staalduinen van Bureau AFEdemy

16.00 uur:   In gesprek met de zaal

17.00 uur:   Reactie van wethouder Van Ooijen (onder voorbehoud)

17.15 uur:   Slotwoord en uitnodiging voor hapje en drankje

18.00 uur:   Afsluiting

Graag uiterlijk 7 december a.s. aanmelden via aco@u-centraal.nl

Themabijeenkomst MNU presentatie nieuwbouw NPD strook 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 heeft het Maatschappelijk Netwerk Utrecht een themabijeenkomst georganiseerd waarbij het nieuwbouwproject op de NPD strook is gepresenteerd.

Het verslag en de presentatie van de Gemeente Utrecht vindt u hieronder:

Verslag themabijeenkomst NPD strook

Presentatie Gemeente Utrecht

 

Themabijeenkomst rekenkamerrapport Langer zelfstandig Thuis Wonen 23 januari 2018

Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Utrecht een themabijeenkomst georganiseerd over de resultaten van het onderzoek ‘Langer zelfstandig thuis wonen’.

Het verslag en de presentatie van de Gemeente Utrecht vindt u hieronder:

Verslag themabijeenkomst Rekenkamerrapport LZTW

Powerpointpresentatie ACO LZTW