Advies Utrecht bereikbaar: digitaal én persoonlijk (2014/9)

Het – door B&W gevraagde- advies “Utrecht bereikbaar: digitaal èn persoonlijk” is gereed. Het gaat hier om informatie en publieksdienstverlening die voor elke (oudere) Utrechter bereikbaar, toegankelijk  èn begrijpelijk moet zijn. Niet alleen digitaal, maar ook telefonisch en persoonlijk.  Van de Utrechters heeft ongeveer 2/3 deel geen zelfstandige digitale vaardigheden. Bij ouderen is dat zelfs circa 80%. Het advies gaat over het verlagen van drempels voor ouderen om een computer te kopen, te gebruiken en leren om daar zelfstandig mee om te gaan. Om het complete advies te lezen, klik op

ACO-Advies digitaal en bereikbaar-oktober 2014

Wilt u liever het verkorte advies lezen, klik dan op onderstaande link

Advies nr. 9 – 2014

Programmabegroting 2015 (2014/8)

Op 13 oktober 2014 is een reactie naar B&W geschreven op de Programmabegroting 2015.

Lees hier het gehele advies

Reactie Programmabegroting 2015

Wilt u liever het verkorte advis lezen? Klik dan op onderstaande link

Advies nr. 8 – 2014

 

 

10- Puntenplan (2014/6)

De ACO heeft een 10-Puntenplan samengesteld met aandachtspunten. Om het hele 10-puntenplan te lezen, klik op onderstaande link

ACO 10-puntenplan 2014

Bent u geinteresseerd in het verkorte advies? Klik dan op onderstaande link

Advies nr. 6 – 2014

 

 

 

Reactie op voorjaarsnota 2014 (2014/5)

Op 10 juni 2014 heeft de ACO aan Burgemeester en Wethouders ongevraagd een reactie gegeven op de voorjaarsnota 2014.

Klik op onderstaande link om deze volledige reactie te lezen.

Reactie op de voorjaarsnota 2014

Wilt u het verkorte advies lezen? Klik dan op onderstaande link

Advies nr. 5 – 2014

Brief aan college B&W over Coalitieakkoord “Utrecht maken we samen” (2014/3)

Op 7 mei 2014 heeft de ACO een brief gesturud aan Burgemeester en Wethouders over het Coalitieakkoord “Utrecht maken we samen”.

Klik op onderstaande link om de totale inhoud van deze brief te lezen.

Brief aan college B & W over Coalitieakkoord mei 2014

Bent u geinteresseerd in het verkorte advies, klink dan op onderstaande link

Advies nr. 3 – 2014

Woonadvies Kwaliteit van wonen is kwaliteit van leven (2014/1)

Al eerder heeft de Adviecommissie voor het Ouderenbeleid een uitgebreid advies gegeven m.b.t. de woonomgeving voor ouderen. In maart 2014 is dit uitgebreide advies in brochurevorm uitgegeven

Woonadvies ACO 2013 Kwaliteit van wonen is kwaliteit van leven