Themabijeenkomst ACO “Van adviescommissie naar plek van inspiratie inzake vraagstukken van senioren” d.d. 30 september 2020

Het bestuur is op zoek gegaan naar een doelstelling en werkwijze die voor langere tijd bestendig is, geredeneerd vanuit de wereld van senioren van nu en bijdraagt aan het agenderen en oppakken van onderwerpen die senioren in Utrecht belangrijk vinden. Randvoorwaarde is dat de nieuwe doelstelling en werkwijze past bij een kleine vrijwilligersorganisatie én tegelijk perspectief biedt op een kwalitatieve verdieping.

De nieuwe doelstelling en werkwijze is tijdens een themabijeenkomst van 30 september met de vaste kern van ACO besproken. De reacties waren zeer positief. Hierbij de presentatie van deze bijeenkomst, aangevuld met de gestelde vragen en reacties van het bestuur.

Lees hier een samenvatting van de bijeenkomst.
Hier lees je de Presentatie Wijkinformatiepunt & Wijk voor Elkaar

Themabijeenkomst ACO ‘Wonen in de Merwede? d.d. 19 februari 2020

Het percentage sociale huurwoningen moet omhoog. Gemiddelde voor de stad Utrecht is nu 35/38%, in de bouwplannen voor MWKZ wordt over een percentage van 30% gesproken. Wat betreft toewijzing, er is deze week een Raadsbrief verschenen: Aanpassing gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening 2019 en nadere regels middenhuur. Daarin is de toewijzing van sociale- en midden huurwoningen voor een groot deel geregeld.

Lees hier het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Themabijeenkomst ACO ‘Woonwensen 55-plus in de Merwedekanaalzone’ d.d. 25 september 2019

In de Merwedekanaalzone zijn er plannen voor het bouwen van 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen. De Werkgroep Wonen van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is al geruime tijd in overleg met de gemeente Utrecht over het bouwen van geschikte woningen in dit gebied voor senioren en mensen met een beperking. Immers, hun aantal groeit in de (nabije) toekomst fors en het aantal geschikte woningen blijft hierbij ver achter. De bijeenkomst is ingeleid door Daniëlle Harkes, deskundige Wonen. Zij was als adviseur werkzaam bij het Kenniscentrum voor Wonen en Zorg. Zij heeft een beeld geschetst van de woonsituatie van senioren en mensen met een beperking nu en in de toekomst. Een samenvatting van de bijeenkomst en de presentatie kunt u nalezen in onderstaande verslagen.

Verslag Themabijeenkomst 25 september 2019

Powerpoint presentatie

 

Themabijeenkomst ACO ‘Hoe gaat het met de gezondheid van de 65 plussers?’ d.d. 22 mei 2019

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid stad Utrecht (ACO) https://www.aco-utrecht.nl/ staat voor kwaliteit van leven van ouderen. Dit wil zij bereiken door de kwaliteit van het beleid voor ouderen en beleid dat ouderen raakt te verbeteren. Naast beleid gaat het vooral om de uitwerking daarvan in de praktijk.

De gemeente Utrecht presenteert de nieuwste cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheid van ouderen vanuit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Hierbij kijken we ook naar de cijfers per wijk: wat valt op? Klik 190522-ACO-verslag themabijeenkomst hoe gaat het met de gezondheid van 65 plussers voor het verslag van de bijeenkomst.
 

Themabijeenkomst ACO het werk van de buurteams d.d. 24 april 2019

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid stad Utrecht (ACO) staat voor kwaliteit van leven van ouderen. Dit wil zij bereiken door de kwaliteit van het beleid voor ouderen en beleid dat ouderen raakt te verbeteren. Naast beleid gaat het vooral om de uitwerking daarvan in de praktijk.

Deze themabijeenkomst is verzorgd door Jan van Gameren.

Jan van Gameren, programmaregisseur van de Buurtteams in Utrecht vertelt wat u van een Buurtteam kunt verwachten op het gebied van hulpverlening en welzijn, met name voor ouderen. Mét voorbeelden en cijfers. Hieronder treft u het verlag en de presentaties van de bijeenkomst aan.

Verslag Themabijeenkomst 24 april 2019 het werk van de buurtteams

Presentatie Buurtteam ACO 24 april 2019