Adviezen

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan burgemeester en wethouders over (aspecten van) het ouderenbeleid en die aspecten van het beleid, die (mede) van invloed zijn op de positie van ouderen.