Adviezen/thema’s

Maandelijks worden in de ACO-bijeenkomsten actuele thema’s behandeld.
In 2016 kwamen de volgende thema’s aan de orde:

Oudermishandeling, januari 2016 (verslag)
Strijd tegen eenzaamheid, februari 2016 (verslag)
Ouderen in Utrecht met psychiatrische problemen, maart 2016 (verslag)
Hulp bij het huishouden, mei 2016 (verslag)
Ouder worden en wonen in Utrecht niet meer vanzelfsprekend, oktober 2016 (verslag)
Toegankelijkheid voor ouderen en het (openbaar) vervoer, november 2016 (verslag)

Dementiezorg nu!, december 2016 (verslag)

De pagina Adviezen biedt een overzicht van alle Adviezen die de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid in de afgelopen jaren heeft uitgebracht.

Op pagina Thema’s vindt u meer informatie over actuele onderwerpen waarmee de ACO bezig is.