sluiten

Waar bent u naar op zoek?

Actieplan Lokale Alliantie Utrecht gepresenteerd

Foto: Moon Saris

Op woensdag 30 november organiseerden seniorenplatform ACO Utrecht en COSBO-stad-Utrecht namens de Alliantie Financiële Veiligheid de conferentie ‘Senioren en Financiële Veiligheid’. Tijdens de conferentie presenteren Martin den Hartog, bestuurder ouderenzorgorganisatie Axion Continu, en Krijnie Schotel van Veilig Thuis, het Actieplan 2023 van de alliantie aan burgemeester Sharon Dijksma.

Veel senioren zijn slachtoffer van in het oog lopende risico’s, zoals babbeltrucs en phishing. Maar vaak speelt financiële onveiligheid zich juist buiten het gezichtsveld van anderen af. Eind 2020 nam de Utrechtse gemeenteraad een motie aan om financiële veiligheid voor ouderen te versterken, en een alliantie van betrokken organisaties op te richten.

Ouderen zijn steeds vaker de dupe van uitbuiting. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. In 2015 is de Brede Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak van financieel misbruik te realiseren door onder meer samenwerking tussen organisaties in de publieke en private sector tot stand te brengen. In Utrecht is de alliantie in 2022 gestart. Het samenvoegen en combineren van expertise van elk van de partijen blijkt in de praktijk meerwaarde te hebben. Het vergroot het bereik onder de doelgroep ouderen, en biedt onder andere meer handvatten voor bijvoorbeeld succesvolle preventie van financieel misbruik.

De laatste jaren neemt het aantal meldingen toe. Dat komt mede door de digitalisering. Om die reden besteden ouderen hun financiën en administratie steeds vaker uit aan (klein)kinderen en mantelzorgers. Maar dat loopt niet altijd goed af, veel mensen gaan niet eerlijk met deze verantwoordelijkheid om. Veel ouderen doen geen aangifte van misbruik. Soms omdat ze niet merken dat ze worden opgelicht, maar ook omdat ze zich schamen of omdat ze afhankelijk zijn van de oplichter.

Lees hier het Actieplan dat door de Lokale Alliantie Utrecht is gepresenteerd aan burgemeester Sharon Dijksma