Werkgroepen en Projectgroepen

Er bestaan verschillende tijdelijke) projectgroepen om bepaalde adviezen of thema’s uit te werken of bijeenkomsten voor te bereiden.

De ACO kent twee vast werkgroepen:

Werkgroep PR en Communicatie
De werkgroep PR en Communicatie zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van alle communicatiemiddelen, zoals: het opstellen van het jaarverslag, de digitale nieuwsbrief, de website, persberichten, evenementen, foldermateriaal, etc. Daarnaast draagt de werkgroep zorg voor de coördinatie van de PR werkzaamheden.

Werkgroep Huisvesting
Op het terrein van het ouderenbeleid is nog steeds zeer veel in beweging, mede als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ. Ook worden ouderen getroffen door veranderingen in hun omgeving, zoals op het gebied van welzijn, huisvesting en woningbouw.