Samenstelling

De Adviescommissie voor het ouderenbeleid is met haar ruim 22 leden zeer breed samengesteld. Natuurlijk zijn ook mensen met een andere culturele achtergrond daarin vertegenwoordigd.
Het is een uniek netwerk dat bestaat uit ouderen en vertegenwoordigers van ouderenbonden/-organisaties en vertegenwoordigers van organisaties die werken met en voor ouderen, zoals thuiszorginstellingen, zorginstellingen, geestelijke gezondheidszorginstelling en zorgaanbieders cliëntenorganisaties, huisartsen, vakbonden, woningcorporaties, U-Centraal (welzijnsinstelling), buurtteams etc.

Daarnaast kent de ACO ‘wijk- /buurtantennes’ die signalen uit de verschillende buurten opvangen, welk kennis weer wordt gebruikt voor adviezen. Ook deze groep komt maandelijks bijeen en levert bijdragen aan de adviezen, acties, thema’s etc. van de ACO.

In de ACO worden informatie en signalen vanuit de praktijk onderling uitgewisseld en gecombineerd met kennis vanuit verschillende hoeken.
Verder heeft de ACO vaste contactpersonen in de meest belangrijke ontwikkel- en uitvoeringsorganisaties van de gemeente:  Gezondheidszorg, Maatschappelijke Ondersteuning (MO), Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO), Werk en Inkomen (W&I).

DB-leden

Dhr. J. Zwart (onafhankelijk Voorzitter)
Dhr. J. Althoff (Penningmeester)
Dhr. J. Blommendaal
Mw. M. Coopmans (tijdelijk secretaris)
Mw. C. Tydeman

Vertegenwoordigende leden

 

Contactpersonen Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
Gemeente Utrecht, W&I. / Mevrouw G. Houtman
Gemeente Utrecht , REO

Secretariële ondersteuning

Now viewing 0 through 0 of 0 Leden found.