Bestuur en Vacatures

Van de bestuurders wordt in 2021 een flinke inspanning verwacht. Daarom wil het bestuur nieuw bloed aantrekken. Naast een nieuwe voorzitter gaat het om de functies van secretaris, portefeuillehouder Mobiliteit en voorzitter/kwartiermaker voor de op te richten Programmaraad. U wordt van harte uitgenodigd uw belangstelling kenbaar te maken of op personen te attenderen.

Het bestuur bestaat uit:
Dhr. J. Althoff (Penningmeester)
Dhr. J. Blommendaal
Mw. M. Coopmans (tijdelijk secretaris)
Mw. C. Tydeman (vicevoorzitter)

Klik hier voor beschikbare vacatures

Photo by Tim Gouw on Unsplash