sluiten

Waar bent u naar op zoek?

65+ in de provincie Utrecht, een kijkje in de toekomst

Het aantal 65-plussers in de provincie groeit de komende jaren sterk; van 236.000 in 2021 naar 355.000 in 2040. Daarmee komen er niet alleen getalsmatig meer ouderen bij, maar verschuift ook het evenwicht.

Een -naar verhouding- steeds kleinere groep 65-minners zal een steeds grotere groep ouderen moeten ondersteunen. In 2040 is 1 op de 4 inwoners ouder dan 65. Hoe ziet de toekomst van deze ouderen in onze provincie er uit? Onderzoek van de Staat van Utrecht zet de feiten op een rij en benoemt een aantal grote zorgpunten.

Het onderzoek is een special van De Staat van Utrecht externe link, een website en databank met onderzoeksinformatie over een groot aantal maatschappelijke en bestuurlijke thema’s, toegespitst op de provinciale Utrechtse situatie. Mirjam Sterk, gedeputeerde van de provincie Utrecht: “De Staat van Utrecht geeft een beeld van hoe het gaat met de provincie en haar inwoners. Het staat vol feitelijke en onafhankelijke informatie over trends en ontwikkelingen. Of het nou gaat om wonen, werken, leefklimaat of mobiliteit. Het kan daardoor een hele interessante bron zijn voor mensen die werken bij de overheid, maar ook voor studenten, burgers en ondernemers. Als provincie vinden wij het heel belangrijk dat deze objectieve informatie beschikbaar is voor iedereen die hier iets mee kan of wil.”

De Staat van Utrecht externe link wordt ontwikkeld in opdracht van de provincie in samenwerking met de gemeente Utrecht. Het onderzoek is te vinden op de website van de Staat van Utrecht