Toetsingskader Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen

Vandaag heeft Seniorenburgemeester Corrie Huiding het ‘Toetsingskader Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen’ aangeboden aan wethouders Maarten van Ooijen en Kees Diepeveen. Dit Kader  heeft als fundament gediend voor een breed gedragen Raadsmotie, die vervolgens begin december door u is overgenomen. De gemeente is nu aan zet om het Toetsingskader om te zetten in concreet beleid. De tekst van het Kader is bijgevoegd.