“Organiseert U onze themabijeenkomsten en symposium?

Adviescommissie Ouderenbeleid Utrecht (ACO) bestaat sinds 1990 en biedt een Platform om ervaringen uit te wisselen en onderwerpen te agenderen. Hiertoe organiseren wij jaarlijks vijf themabijeenkomsten en een symposium.

In de komende jaren willen wij onze rol uitbouwen. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons ondersteunt bij het organiseren van de themabijeenkomsten en het symposium. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Organisatorisch voorbereiden van de themabijeenkomsten en het symposium.
  • Verzorgen van de communicatie.
  • Onderhouden van de website.
  • Bijdragen aan gezamenlijke activiteiten met de andere drie grote steden.
  • U wordt ruim ingewerkt en werkt samen met de secretariële ondersteuner

Naast enthousiasme wordt ervaring verwacht met het organisatorisch voorbereiden van bijeenkomsten tot ca. 100 personen. Digitale vaardigheden zijn vanzelfsprekend. De verwachte tijdinvestering is 12 á 16 uur per maand.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer J. Zwart, bereikbaar onder telefoonnummer 030 – 2936183.
Gesprekken van het Dagelijks Bestuur met kandidaten staan gepland op donderdag 3 september 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur in de binnenstad van Utrecht (mogelijk als video-gesprek).