Seniorenburgemeester en Burgemeester Jan van Zanen ontmoeten elkaar!

Burgemeester Jan van Zanen ontving op 11 maart jl. Seniorenburgemeester Corrie Huiding. Het was een hartelijke ontmoeting waarbij onder andere de afspraak is gemaakt dat de Burgemeester Jan van Zanen een van de ACO-themabijeenkomsten komt bijwonen. U bent van harte welkom!