Themabijeenkomst ACO ‘Woonwensen 55-plus in de Merwedekanaalzone’ d.d. 25 september 2019

In de Merwedekanaalzone zijn er plannen voor het bouwen van 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen. De Werkgroep Wonen van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) is al geruime tijd in overleg met de gemeente Utrecht over het bouwen van geschikte woningen in dit gebied voor senioren en mensen met een beperking. Immers, hun aantal groeit in de (nabije) toekomst fors en het aantal geschikte woningen blijft hierbij ver achter. De bijeenkomst is ingeleid door Daniëlle Harkes, deskundige Wonen. Zij was als adviseur werkzaam bij het Kenniscentrum voor Wonen en Zorg. Zij heeft een beeld geschetst van de woonsituatie van senioren en mensen met een beperking nu en in de toekomst. Een samenvatting van de bijeenkomst en de presentatie kunt u nalezen in onderstaande verslagen.

Verslag Themabijeenkomst 25 september 2019

Powerpoint presentatie