Symposium ACO Utrecht: stad van en voor echt iedereen! 18 december 2018

Volgens een recente bevolkingsprognose van gemeente Utrecht[1] stijgt het aantal bewoners van 55 jaar en ouder (55-plus) van 64.293 in 2017 naar 99.134 personen in 2040. Dat is een toename van 58%, terwijl het aantal 55-minners met 18% groeit. Ook in Utrecht krijgen we dus te maken met vergrijzing. Vraag is hoe de stad hierop is voorbereid?

Na een goedbezochte rondleiding in DomUnder, aangeboden door ACO stroomden de genodigden vanaf 14.30 uur binnen in de Torenzaal van het UCK. Met een kopje koffie of thee in de hand werden vele contacten gelegd.

[1] Uit ‘Een leven lang wonen in Utrecht, een analyse van vraag en aanbod van wonen voor 55-plussers’, gemeente Utrecht, april 2018

Verslag symposium Utrecht een stad van en voor echt iedereen!

Presentatie ACO Utrecht 12 december 2018