Symposium woensdag 12 december 2018. Utrecht: stad van en voor echt iedereen!

Datum:
Woensdag 12 december van 14.30 tot 18.00 uur

Locatie:
Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)  Domplein 4 in Utrecht

Organisatie:
Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid en COSBO Stad Utrecht

 Doel bijeenkomst:
Volgens recente cijfers van gemeente Utrecht groeit het aantal 55-plussers tot 2040 driemaal zo hard als het aantal 55-minners. Deze cijfers laten zien dat Utrecht niet ontkomt aan vergrijzing. Vraag is of de stad hierop is voorbereid?

Op woensdagmiddag 12 december zoeken we samen naar antwoorden op deze vraag. Onderzoeksbureau AFEdemy uit Gouda heeft voor ons een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Utrecht een stad is van en voor alle leeftijden. Op de bijeenkomst worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Daarna gaan we het gesprek aan met oudere bewoners, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van gemeente, politiek en andere betrokken partijen. Met de bijeenkomst willen we een voorzet geven voor een actieplan om van Utrecht een stad te maken van en voor iedereen.

 Voorlopig programma:

14.30 uur:   Inloop met koffie/thee in het UCK, Domplein 4

15.00 uur:   Welkom door Jaap Zwart, voorzitter Adviescommissie Ouderenbeleid

15.10 uur:   ‘Wat zeggen de cijfers over vergrijzing?’, toelichting van Marianne              Coopmans namens de Adviescommissie Ouderenbeleid

15.20 uur:   ‘Wat zegt het Utrechtse coalitierakkoord over een stad voor                         iedereen?’, door Martina van den Dool van COSBO

15.30 uur:   Presentatie onderzoeksresultaten, Willeke van                                             Staalduinen van Bureau AFEdemy

16.00 uur:   In gesprek met de zaal

17.00 uur:   Reactie van wethouder Van Ooijen (onder voorbehoud)

17.15 uur:   Slotwoord en uitnodiging voor hapje en drankje

18.00 uur:   Afsluiting

Graag uiterlijk 7 december a.s. aanmelden via aco@u-centraal.nl