Themabijeenkomst MNU Sociale huisvesting in relatie tot de arbeidsmarkt 30 mei 2018

De heer Rolf van der Weide, manager Strategie en Beleid van BOEX, schetst hoe het is gesteld met de sociale huur en hoe deze zich verhoudt tot de marktsector, waar de corporaties tegen aan lopen en wat de gevolgen zijn voor bewoners die op sociale huur zijn aangewezen.

Verslag themabijeenkomst sociale huisvesting in relatie tot de marktsector

Presentatie