Voortgang over digitalisering

Eind 2014 heeft de ACO het (gevraagde) advies ‘Utrecht  bereikbaar: digitaal en persoonlijk’ aan B&W aangeboden. Om op de hoogte te zijn van de huidige stand van zaken (mei 2015) klik hier voor de laatste informatie. Voortgang over digitalisering, mei 2015