Samen zijn we sterker!

Onderzoek adviesstructuur ouderen, diversiteit en LHBT-beleid

De aanleiding voor dit onderzoek met de naam “In de haarvaten van de stad” is het besluit van het college en de gemeenteraad om met ingang van 2016 fors te bezuinigen op de ACO en de andere adviescommissies Saluti en LHBT. Ook op de cliëntenraden en alle gesubsidieerde organisaties worden fiks gekort. Dit vanuit de gedachte dat advisering in een samenwerkingsverband goedkoper en beter is. Om goed voorbereid te zijn, wordt inmiddels met de drie adviescommissies gewerkt aan een gezamenlijk standpunt over de toekomst, mede gebaseerd op het onderzoek “In de haarvaten van de stad”.

Drs. Lilja Perdijk heeft dit onderzoek op 16 december 2014 gepresenteerd. Zij heeft dit uitgevoerd door interviews te hebben betrokkenen in de gemeenten Den Haag, Nijmegen, Zwolle en Haarlem.

De ACO bereidt op 16 januari 2015 het standpunt voor dat vervolgens – na afstemming met de andere adviescommissies – in de ACO bijeenkomst van 28 januari 2015 wordt besproken en waarover zo mogelijk dan ook beslissingen worden genomen. Op 22 januari 2015 is het eerste overleg met de gemeente over de ideeen die daar leven over een nieuwe advies-/participatiestructuur.

Heeft u belangstelling? Binnenkort vindt u het uitgebreide rapport van dit onderzoek en nadere informatie op deze website.

——————————————————————————————————————–