Voortbestaan van de ACO onder druk

In de Voorjaarsnota 2014 is besloten om fors te bezuinigen op de drie adviescommissies Saluti, LHBT (Lesbisch Homo Bisexuelen en Transgender) en ACO en cliëntenraden. Argument: “Dichter bij elkaar brengen leidt tot een verbetering van de advisering aan de gemeente tegen lagere kosten”. Nu melden wij dat om goede inhoudelijke bijdragen aan het bestuur te kunnen blijven leveren en de platformfunctie van de ACO in stand te houden, het voortbestaan van de ACO in welke vorm dan ook, noodzakelijk is. Zeker gelet op alle heftige veranderingen in de zorg. Zonodig zijn wij bereid mee te denken over het afstemmen/samenbrengen van de professionele ondersteuning van genoemde groepen, mits er voldoende ondersteuning overblijft.  De drie adviescommissies laten op dit moment onderzoeken hoe andere gemeenten dit hebben georganiseerd. Kijk regelmatig op deze website. Wij zullen daar informatie blijven verstrekken over de resultaten van dit onderzoek.