Advies over Ouderen en pesten (2013/2)

Advies over : Ouderen en pesten
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 21-01-2013
Reactie dd. : 13-03-2013

 

Samenvatting advies

In verzorgingshuizen en zorgcentra komt pesten onder de inwonende ouderen vaak voor. Uit een onderzoek (2010) van een student van de Radboud Universiteit blijkt dat één op de vijf ouderen in een tehuis wordt gepest. Pestgedrag zorgt ervoor, dat mensen zich niet veilig voelen en zich terugtrekken en vereenzamen. Het levensgeluk en de gezondheid van de slachtoffers wordt erdoor aangetast. In zorgcentra waar mensen op elkaars lip zitten en niet weg kunnen, komt dat extra hard aan. Ook buiten de zorg wordt gepest.

Deze problematiek was aanleiding voor de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) om het College hierop te attenderen en een advies uit te brengen. Gezien de frequentie en de ernst van de  persoonlijke gevolgen van pesten adviseert de ACO het College om in Utrecht pestgedrag te bestrijden. Enerzijds door ervoor te zorgen dat het “Huis in de Wijk” een vreedzaam huis wordt door bij de ontwikkeling daarvan goed gebruik te maken van de inzichten die ontwikkeld zijn in scholen, in het project de Vreedzame Wijk en op het platform van het Ouderenfonds. Anderzijds door erop toe te zien dat het pestprotocol in alle verzorgings- en verpleeghuizen in Utrecht gebruikt wordt en dat vertrouwenspersonen worden aangesteld.

Voor het verder ontwikkelen en uitwerken van methodieken adviseert de ACO samenwerking te zoeken met betrokkenen, het ouderenfonds en het Hoger Onderwijs.

Het College is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van pestgedrag primair ligt bij de zorgaanbieders zelf en zegt toe het advies met hen te bespreken.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_BW_ouderen_pesten