Advies over Gemeentelijke regierol bij implementatie van het traject “Vernieuwend Welzijn” (2013/7)

Advies over : Gemeentelijke regierol bij implementatie traject “Vernieuwend Welzijn”
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 24-06-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De zorg over de implementatie van het traject “Vernieuwend Welzijn”, welk proces al gaande is, geeft aanleiding tot dit advies van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO).

Uitgangspunt voor de ACO is dat bij dit traject van vernieuwend welzijn aangesloten wordt bij bewonerswensen.

De ACO adviseert om de implementatie van het traject “Vernieuwend Welzijn” met de grootste zorg voor ouderen uit te voeren waarbij in hoge mate rekening wordt gehouden met de toenemende behoefte van ouderen aan goede (welzijns)voorzieningen. Verder adviseert de ACO om  de communicatie en informatie over de invoering van het traject vooral te richten op oudere bewoners en dus niet alleen digitaal. Daarbij adviseert de ACO heel praktisch gebruik te maken van bestaande communicatiekanalen waarmee ouderen nu al te maken hebben.

De ACO verzoekt  het proces en het resultaat te zijner tijd te evalueren op genoemde aspecten.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_BW_over_gemeentelijke_regierol_implementatie_VernieuwendWelzijn