Advies over ‘Ik kan niet komen waar ik wil zijn’ (2013/1)

Advies over : ‘Ik kan niet komen waar ik wil zijn’
Advies aan : College B & W
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 07-01-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

Naar aanleiding van de bezuinigingstaakstelling op de exploitatiekosten van het openbaar vervoer en de nieuwe dienstregeling (ingaande eind 2012), heeft de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) advies uitgebracht.

De ACO constateert een achteruitgang in het voorzieningsniveau. De genomen maatregelen zijn schadelijk voor de stad. Vooral mensen, die door leeftijd, gezondheid of door medicijngebruik niet van ander vervoer gebruik kunnen maken, zijn de dupe. Hoogwaardig en voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer is een vereiste voor volwaardig burgerschap en kan sociaal isolement voorkomen. Alle burgers moeten in staat zijn om het centrum, het stadhuis, ziekenhuizen, theaters etc. te bereiken.

De ACO adviseert het college daarom bij toekomstige OV-maatregelen en in de begroting 2014 als indicator te gebruiken: “het % inwoners dat kan komen waar het zijn wil”. Daarbij dient als doelstelling een percentage van  98% te worden gehanteerd. Verder kan men door maatregelen in samenhang te bekijken  ervoor zorgen dat het voorzieningsniveau van het openbaar vervoer op peil blijft.

Tenslotte spreekt de Commissie haar verbazing uit over de investering van de afgelopen jaren aan aanpassing van de bushaltes ter verbetering van de toegankelijkheid van de bussen. Veel van deze recent aangepaste bushaltes worden/zijn door de nieuwe dienstregeling weer opgeheven.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_BW_Maatregelen_OV