Advies over Gevolgen digitalisering (2013/3)

Advies over : Gevolgen digitalisering
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 20-03-2013
Reactie dd. : Geen

 

Samenvatting advies

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) heeft dit advies uitgebracht naar aanleiding van de brief van B&W aan de raadscommissie Mens en Samenleving van 6 november 2012 over de gevolgen van digitalisering. Het college geeft aan de publieksdienstverlening op korte termijn te willen digitaliseren.

Naar de mening van de ACO betekent deze verandering een verslechtering. Een groep inwoners, waaronder veel ouderen, die niet digitaal is “aangesloten”, wordt immers door de maatregel afgesloten van gemeentelijke informatie. De ACO sluit zich aan bij de oproep van COSBO-Stad-Utrecht in een brief aan de Gemeenteraad (dd. 27 november 2012) om de kwaliteit van informatieverstrekking voor mensen die het digitale loket van de gemeente niet kunnen bereiken, goed op orde te houden en adviseert het College ervoor te zorgen dat de gemeentelijke informatie voor iedereen toegankelijk blijft.

Voor het complete advies aan B&W klik hieronder

Advies_aan_BW_over_gevolgen_digitalisering