Advies over Voorgenomen bezuinigingen € 15.000,– op adviesraden (2012/6)

Advies over : Voorgenomen bezuinigingen € 15.000,– op adviesraden
Advies aan : College B & W, wethouder V. Everhardt
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 11-06-2012
Reactie dd. : 07-09-2012

 

Samenvatting advies

De ACO brengt de volgende argumenten naar voren om te voorkomen dat de door B&W voorgestelde bezuiniging van € 15.000 door zou gaan.

Er is nu al een organisatie, die geen vertegenwoordiger afvaardigt i.v.m. de geringe presentiegelden.
De ACO geeft instemming van het gelijkschakelen van de vacatiegelden.
En de ACO hecht er aan zelf de vergaderfrequentie vast te stellen, immers de continuïteit en het inspelen op actuele ontwikkelingen zijn van belang. Inperken van de ACO spoort niet met het beleid dat de gemeente voorstaat.
Het leiding geven aan een commissie waarin 30 instanties deelnemen, is een complexe en verantwoordelijke taak. Professionele ondersteuning is daarbij een voorwaarde.

In de reactie van B&W komt naar voren, dat het college geen aanleiding ziet om af te zien van het voornemen de subsidie te verminderen.
De ACO dient rekening te houden met een verminderd budget met ingang van 1 januari 2013.