Inspraakreactie subsidie aanvraag Vernieuwend Welzijn (2012/5)

Advies over : Inspraakreactie subsidie aanvraag Vernieuwend Welzijn
Advies aan : College B & W en gemeenteraad
Soort advies : Ongevraagd
Advies gegeven dd. : 29-05-2012
Reactie dd. : 14-08-2012

 

Samenvatting advies

De ACO heeft kennis genomen van de subsidie-uitvraag: informatievoorziening en Cliëntenondersteuning en Sociaal Makelaarschap. De ACO onderschrijft het kritisch commentaar dat Cosbo geschreven heeft. Daarnaast beklemtoont de Commissie dat de informatie voorziening gebruiksvriendelijk moet zijn.
Het is jammer voor onze doelgroep dat de taken sportstimulering en activering niet zijn opgenomen bij het Vernieuwend Welzijn.
Benoem expliciet zaken die niet verloren mogen gaan. Het is niet duidelijk of bestaande samenwerkingsverbanden een plek krijgen in het programma van eisen.
Hoe wil men de overstap van fase 1 naar fase 2 maken?
Hoe wil men burgers stimuleren met de nieuwe trend mee te aan? Is er een communicatieplan?
De wethouder onderschrijft in zijn reactie de noodzaak van gebruiksvriendelijke informatievoorziening.
Dat taken niet bij de uitvraag horen wil nog niet zeggen dat ze niet meer beschikbaar zijn.
Aan de subsidieaanvragers wordt verzocht te melden wat volgens hun analyse waardevolle projecten en aanpakken zijn.